2017. július 24., hétfő

Heti imacélok - július 23-30. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK

Heti imacélok  
(július 23-30.)

Tények röviden a SID-ről: A Dél-afrikai-indiai-óceáni Divízió területén 23 ország és sziget található. 10 unió és egy csatolt területet foglal magába. Az Úr gazdagon megáldotta ezt a divíziót: taglétszáma 3 514 060 fő, akik 23 972 gyülekezeti közösségben szolgálják Istent.

·      Imakérés: Kérlek, imádkozzatok a divízió vezetőiért, Solomon Maphosa elnökért, Gideon Reynecke titkárért és Goodwell Nthani kincstárnokért; valamint a dél-afrikai Pretoriában lévő divízióközpont teljes munkatársi közösségéért! Imádkozzatok az uniók, az egyházterületek és a missziók vezetőiért!
·      Imakérés: Imádkozzunk a SID területén dolgozó lelkipásztorokért! Könyörögjünk, hogy legyen bölcsességük, miközben hirdetik a hármas angyali üzenetet a haldokló világnak!
·      Imakérés: Imádkozzunk a Városi misszió keretében szervezett programokért szerte a divízió területén! A szervezők különleges hangsúlyt fektetnek arra, hogy elérjék az evangélium üzenetével a befolyásos embereket a dél-afrikai Johannesburgban és a zimbabwei Harareban. Imádkozzunk azért, hogy az ott munkálkodók Isten gondviselése által találkozzanak befolyásos személyekkel, akik később meg tudják osztani a tanultakat ismerőseikkel a közösségi hálókon.
·       Imakérés: Kérlek, imádkozzatok a Dél-afrikai Unióért! Ebben az unióban 55 millió ember él, de mindössze 150 000 fő az egyház tagsága. Sürgős imacél, hogy a tömegeket elérjük az evangéliummal.
·      Imakérés: Imádkozzunk a Dél-afrikai-indiai-óceáni Divízió ifjúságáért, hogy Krisztus iránti szeretetük egyre csak növekedjen, és lelkileg olyannyira megerősödjenek, hogy Krisztus munkatársaivá váljanak a misszióban! Imádkozzunk, hogy a fiatalokat fel tudja használni Isten arra, hogy szüleiket is elvezessék az igazság ismeretére. Imádkozzunk azért, hogy további misszionáriusok és bibliamunkások érkezzenek, akik hajlandóak ezen a területen dolgozni!
·      Imakérés: Imádkozzunk a különböző kultúrák és nemzetiségek között fennálló konfliktusok megoldásáért! Imádkozzunk, hogy a hívők körében létrejöjjön az egység és szeretet lelkülete, hogy az emberek vonzónak találják a kereszténységet!
Magyar imacélok:
·       Hálás beszámoló: Köszönjük, hogy imádkoztatok a Missziókonferenciáért. Isten különleges áldását tapasztaltuk a tábor egész ideje alatt. Lelkileg feltöltődtünk, és sokat tanultunk arról, hogyan vihetjük el az evangéliumot embertársainknak egy elvilágiasodott és közömbös társadalomnak.

·       Hálás beszámoló: Július 19 és 23 (szerda-vasárnap) között már másodjára jelent meg az egyház beszélgetős-ismerkedős sátrával a debreceni Campus fesztiválon. 25 lelkes önkéntesünk lépett ki a gyülekezet falain kívülre, hogy egy zenei fesztiválon hallgassa meg a hozzá fordulókat, kínáljon meleg teát az éjszakában, sok-sok kreatív programot nappal, és elfogadó, barátságos légkört, „béke szigetét” a hozzájuk betérőknek. Több mint 1000 ember látogatott el a sátorba és nagyon komoly beszélgetések folytak

Facebook-oldalunkon (LelkiFröccs) követhetitek figyelemmel képeinken, videóinkon a tevékenységünket:Kérdések és válaszok
- aki válaszol: Ted Wilson lelkész

Kérdés: „Wilson testvér, nekem egy nagyon egyszerű kérdésem van: Te hogyan imádkozol?” - Boyan

Válasz: Bizony gyakran. Az ima csodálatos kiváltságunk, amit Isten ajánl fel mindnyájunk számára. Bármikor, bárhol hozzá fordulhatunk. Az, hogy hogyan imádkozom, a szituációtól függ.

Néha állva imádkozom, néha ülve, máskor térdelve. Nagyon gyakran imádkozom gyaloglás vagy vezetés közben is.

A bizottsági üléseken gyakran imádkozom hangosan a kezdésnél, és kérem Isten vezetését a beszélgetésekre és a döntésekre, amiket hozunk a nap folyamán.

Az ülések közben is sokszor küldök fel imát az Úrhoz, kérve Őt, hogy adjon bölcsességet egy-egy kérdéskörben vagy témában. Amikor az irodámban találkozom emberekkel, szinte mindig imával kezdjük és fejezzük be a beszélgetést. A nap folyamán, miközben munkába megyek az irodámba, vagy utazom, szintén sokszor küldök fel hangtalan imát, és kérem Isten bölcsességét és vezetését.

Természetesen minden nap reggelén megtartom a személyes áhítatomat és imádkozom. A feleségemmel együtt is imádkozom minden nap, reggel és este. Az Istennel töltött időben nyitjuk ki számára a szívünket, és nyerünk erőt minden egyes új naphoz, és védelmet az éjszakára. Minden reggel letérdelek az ágyam mellett, és kérem Isten bölcsességét az adott napra.


El sem tudom képzelni, mit csinálnak az emberek ima nélkül. Az Úr az én állandó társam napközben és éjszaka is. Milyen kiváltság, hogy megnyithatjuk szívünket az Úrnak! Ahogy olvassuk is, az ima a kulcs, ami megnyitja a menny tárházát. Micsoda előjog, hogy közvetlen összeköttetésben lehetünk a menny tróntermével! Igényeljük Zsid 4:16 ígéretét imában, és járuljunk bizalommal és bátran a kegyelem királyi székéhez Jézus Krisztus, a mi Teremtőnk, Megváltónk, Főpapunk, eljövendő Királyunk és legjobb Barátunk nevében! 

2017. július 16., vasárnap

Heti imacélok - július 16-23. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK

Heti imacélok  
(július 16-23.)

Tények röviden az SPD-ről: Az Inter-európai Divízió területén 20 ország található: Andorra, Ausztria, Belgium, Bulgária, Csehország, Franciaország, Németország, Gibraltár, Vatikán, Olaszország, Liechtenstein, Luxemburg, Málta, Monaco, Portugália, Románia, San Marino, Szlovákia, Spanyolország és Svájc.

Az EUD területén 350 millióan élnek, sokféle nyelv, kulturális háttér, kultúra és hagyomány keveredik itt. Az országokat bevándorlók és menekültek tömegei árasztották el, akik magukkal hozzák saját nyelvüket, hitüket és kultúrájukat. Ezt a potenciálisan nagy kihívást jelentő helyzetet úgy látják az EUD vezetői, mint az Isten által rájuk bízott misszió fejlődésének termékeny talaját.


·      Imakérés: Kérlek, imádkozzatok Mario Brito divízióelnökért, Magyarosi Barna titkárért és Norbert Zens kincstárnok testvérért! Imádkozzatok az EUD egyházterületi vezetőiért és a helyi lelkészekért!
·      Imakérés: Imádkozzatok a divízió területére érkező bevándorlókért és menekültekért, mert egyesek közülük fogékonyak az evangélium üzenetére. A közöttük dolgozó gyülekezeti tagok sok áldásról számolnak be.  
·      Imakérés: Imádkozzunk a gyülekezeti tagokért, fiatalokért és idősekért egyaránt, hogy éhezzék és szomjazzák a Jézussal való, mélyebb kapcsolatot! Az Ige ezt mondja nekünk: „Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégíttetnek” (Mt 5:6).
·      Imakérés: Imádkozzunk az újonnan megkeresztelt tagokért, akik a teljes tagbevonás eseményeinek keretén belül csatlakoztak az egyházhoz!

Magyar imacélok:
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a nyári táborok és a Missziókonferencia szervezéséért, hogy sok áldást jelentsenek a résztvevőknek és megújulást az egész egyháznak.

·       Imakérés: Július 19 és 23 (szerda-vasárnap) között már másodjára veszünk részt az egyház beszélgetős-ismerkedős sátrával a debreceni Campus fesztiválon. 20 lelkes önkéntesünk szeretne kilépni a gyülekezet falain kívülre, hogy egy zenei fesztiválon hallgassa meg a hozzá fordulókat, kínáljon meleg teát az éjszakában, sok-sok kreatív programot nappal, és elfogadó, barátságos légkört, „béke szigetét” a hozzánk bejövő srácoknak.

Facebook-oldalunkon (LelkiFröccs) szerdától követhetitek majd figyelemmel képeinken, videóinkon a tevékenységünket:


Kérlek, imádkozzatok értünk, hogy helyt tudjunk állni, és olyan barátságossággal forduljunk a hozzánk közeledőkhöz, mint Jézus is tette volna. Köszönjük!  

Két lehetetlen imakérés vezetett a feleséghez
- írta: Andrew McChesney, az Adventist Mission munkatársa
Az egyik legbonyolultabb kérdés, amit az emberek feltesznek az, hogy hogyan válasszák ki a megfelelő házastársat.

Mario Brito számára, aki a Hetednapi Adventista Egyház Inter-Európai Divíziójának elnöke, könnyű volt megtalálni a tökéletes társat: megkérte Istent, hogy válaszoljon két látszólag lehetetlen imakérésre.

Egy közös barát bemutatta Mariot majdani feleségének, amikor a Spanyol Adventista Főiskolán tanultak a spanyolországi Sagunto-ban. Mario akkor 22 éves volt és másodéves teológiai hallgató, Maria pedig 19, és elsőéves hallgató.

Sok közös vonásuk volt. Mindketten Afrikában nőttek fel. Mario az Afrikához tartozó Zöld-foki Köztársaság szigetén született, ahol 18 évet élt, mielőtt 1973-ban kivándorolt volna Portugáliába. Maria szülei 27 évig éltek Angolában, majd Portugáliába költöztek, miután Angola 1975-ben elnyerte függetlenségét.

Ami ennél is fontosabb Mario és Mária hasonló teológiai nézeteket vallottak.

„Megismertem majdani feleségemet, és jó barátok lettünk” – mondta Mario egy interjúban.

A tanév vége felé azon kezdett el gondolkozni, hogy vajon Maria-e az, akit Isten neki szánt feleségül.

A Spanyol Főiskola csak két tanévet biztosított, így Marionak át kellett menni Franciaországba a Collonges-i egyetemre, hogy befejezze tanulmányait. Maria Spanyolországban maradt.

Miután az új iskolába költözött, Mario elkezdett imádkozni: „Istenem, szolgálni akarlak téged, és egy olyan feleséget szeretnék találni, aki hasonló misszionáriusi lelkülettel rendelkezik, hogy Téged szolgáljon.”

Miközben imádkozott, Mariára gondolt, és erős érzése volt, hogy ő lenne az. De nem volt teljesen biztos, ezért így imádkozott: „Istenem, ha azt akarod, hogy Maria legyen a feleségem, indítsd arra, hogy levelet írjon nekem.” Maria szempontjából ez egy lehetetlen imakérés volt, mert abban az időben a nők soha nem kezdeményeztek kapcsolatot férfiakkal.

Mario legnagyobb meglepetésére egy hét múlva egy baráti levelet kapott. Válaszként egy kedves és barátságos levelet írt és elmondta második lehetetlen imakérését:

„Uram, most az lenne magától értetődő, ha Maria válaszolna” – mondta. „Ő írt nekem és én barátságosan válaszoltam, de ha azt akarod, hogy a feleségem legyen, intézd úgy a dolgokat, hogy ne válaszoljon. Ez legyen a jel.”

Hetek teltek el, és nem jött válasz. A két fiatal nem beszélt és nem levelezett egymással, míg el nem kezdődött a következő tanév, és Maria el nem költözött a francia adventista egyetemre, hogy megkezdje harmadik évét. Mario és Maria hamarosan együtt kezdtek járni.

Egy nap aztán Mario megkérdezte Mariát – mert nagyon furdalta a kíváncsiság –, hogy miért nem válaszolt az utolsó levelére.

„Úgy éreztem, az egy nagyon rideg és formális levél volt, ezért nem válaszoltam. Mario megdöbbent ezen a válaszon. Alig hitte, amit hallott. Megkérdezte Mariát, megvan-e még az a levél. Maria előkereste a levelet, és elolvasták együtt. Éppen olyan meleg hangvételű és barátságos volt, amilyenre Mario emlékezett.

„Mi volt a gond ezzel, hogy nem válaszoltál? – tette fel a kérdést újra Mario. A lány nem tudta, mit mondjon. Most nem látott semmi olyasmit a levélben, ami akadályozta volna, hogy válaszoljon.

Mario ekkor elmondta neki a két ima történetét.

37 évvel később Mario még mindig biztos abban, hogy a megfelelő feleséget választotta.

Írta: Andrew McChesney, az Adventist Mission vezetője. Engedéllyel közölve

2017. július 12., szerda

Heti imacélok - július 9-16. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK

Heti imacélok  
(július 9-16.)

Tények röviden az SPD-ről: A Dél-Csendes-óceáni Divízió népesség szerint a legkisebb divízió, viszont egy főre itt jut a második legtöbb adventista. A divízió területén 17 ország található: Amerikai Szamoa, Ausztrália, Cook-szigetek, Fidzsi-szigetek, Francia Polinézia, Kiribati, Nauru, Új-Zéland, Niue, Norfolk-sziget, Pápua Új-Guinea, Pitcairn, Szamoa, Salamon-szigetek, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Wallis és Futuna-szigetek.

·       Az időeltolódás miatt, ez az egyetlen divízió, ahol egy nap lehetsz a mában és a tegnapban, vagy a mában és a holnapban. A népesség 39 millió fő, ebből 450,000 egyházunk tagja.

·      Imakérés: Kérlek, imádkozzatok a Csendes-óceáni szigetekért és a bevándorló népekért, ahol az egyház rohamosan növekszik. Imádkozzunk egyre több megtérésért és keresztségért!
·      Imakérés: Kérlek, imádkozzatok a Közép-nyugat Afrikai Divízióért, mivel hatalmas feladat elérni azokat az embereket, akik a 10/40-es ablak országaiban élnek.
·      Imakérés: Kérlek, imádkozzatok azokért az emberekért, akik a világi városi életet élik! Imádkozzunk azért, hogy az egyház tagjai megtalálják a módját arra, hogy elérjék őket. Ez a legnagyobb kihívás ebben a térségben.
·      Imakérés: Imádkozzunk az egyházért, hogy mindannyian vágyakozzunk a valódi ébredésre és reformációra, mely bibliai tényeken és alapelveken nyugszik, miközben a világiasság egyre erősebb és erősebb hatást gyakorol az emberekre és a kultúrákban szerte a világban.
·      Imakérés: Imádkozzunk a Dél-csendes-óceáni Divízió ifjúságáért, hogy Krisztus iránti szeretetük egyre csak növekedjen. Emellett imádkozzunk az adventista oktatásért ezen a térségben, hogy a misszionáriusok megfelelő kiképzésben részesülhessenek.

Magyar imacélok:
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a nyári táborok és a Missziókonferencia szervezéséért, hogy sok áldást jelentsenek a résztvevőknek és megújulást az egész egyháznak.

A gyülekezet, ami majdnem bezárt
- írta: Kenneth Fuliese lelkész

Ahogy Peni Leo lelkész belevágott a munkába Upolu szigetén, Samoán, hatalmas kihívásokkal került szembe. Siumuban, egy kis faluban, az emberek nem fogadták el az adventistákat és a lelkész nem végezhetett ott semmilyen hittérítő tevékenységet. A gyülekezet egy olyan területen állt, mely a Tafu család tulajdona volt. A család vitába keveredett a település urával – aki távoli rokonuk is volt -, aki el akarta venni tőlük a földet, és örökre bezárni a gyülekezetet.

A gyülekezet tagjai imádkoztak és böjtöltek, rábízva ezeket a problémákat Istenre, és bízva abban, hogy Isten gondját fogja viselni az ő egyházának. Több tárgyalás után, a Tafu család megnyerte a pert és megtarthatták a földet. Csodálatos módon az is kiderült, hogy főnöki cím jogosan a Tafu család közvetlen rokonaira terjed csak ki. Fantasztikus válasz volt ez az imákra!

Az ítélet óta a gyülekezet elnyerte Siumu főtanácsának a bizalmát.

A falubeliekkel is javult a kapcsolat, így a siumui gyülekezet már a helyi közösségben is szolgálhatott. A tavalyi évben befejeződött az új gyülekezeti épület építése, melyet a helyi vének tanácsa is hivatalosan elismert. Peni lelkészt beiktatták a falu szolgálattevőjeként, lehetőséget adva neki arra, hogy bibliaórákat tartson, missziós programokat szervezzen, és meglátogassa bármelyik családot a városban. Nem sokkal ezen történések után, huszonhat drága lélek adta át életét Krisztusnak, és megkeresztelkedtek. Közülük történetesen az egyik a falusi főtanács tagja volt!

Peni lelkész és a gyülekezet tagjai továbbra is hálaadással és imádsággal dicsérik Istent, átadva minden aggodalmukat Isten kezébe, mert Ő soha nem hagyta őket cserben.


2017. július 4., kedd

Heti imacélok - július 2-9. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK

Heti imacélok
(július 2-9.)

Tények röviden a WAD-ról: A Közép-Nyugat Afrikai Divízióhoz 22 ország tartozik, melyek a következők: Benin, Burkina Faso, Zöld-foki Köztársaság, Kamerun, Közép-afrikai Köztársaság, Csád, Kongó, Elefántcsontpart, Egyenlítői Guinea, Gabon, Gambia, Ghána, Guinea, Bissau-Guinea, Libéria, Mali, Mauritánia, Niger, Nigéria, Szenegál, Sierra Leone és Togo. A WAD területén 250 millió ember él, ebből 700.000-en tagjai az egyháznak. Négy fő nyelvet beszélnek ebben a térségben: francia, angol, portugál és spanyol.

·      Imakérés: Kérlek, imádkozzatok Elie D. Wick-Dido divízióelnökért, Kingsley C. Anonaba titkárért és Emmanuel S. D. Manu pénztárosért. Imádkozzunk az unió vezetőiért, a helyi misszióért és a lelkészekért.
·      Imakérés: Kérlek, imádkozzatok a Közép-Nyugat Afrikai Divízióért, mivel hatalmas feladat elérni azokat az embereket, akik a 10/40-es ablak országaiban élnek.
·      Imakérés: Kérlek imádkozzatok a WAD evangelizációs törekvéseiért, hogy 2020-ra megkétszereződhessen a tagok száma. Annak érdekében, hogy ez sikerüljön, 2018-ban 20 000 evangelizációs sorozat megtartását tervezik divízió-szerte, a világ összes tájáról érkező előadókkal.
·      Imakérés: Imádkozzunk azért, hogy beteljesedhessen a Teljes Tagbevonás a szolgálatba, szomszédaink és barátaink meghívásával, hogy meghallhassák a jó hírt az Úr közeli eljöveteléről.
·      Imakérés: Imádkozzunk azért, hogy a világ ezen területein megtörjön a gonosz lelkek által fenntartott, sűrű sötétség, és a varázslással való foglalkozás! Imádkozzunk, hogy azok a tagok, akik még nem szakadtak el teljesen ezektől a dolgoktól, képesek legyenek eltávolodni a sötétségtől és kapaszkodjanak Krisztus erős karjába!
·      Imakérés: Imádkozzunk, hogy fiatalok serege álljon készen Krisztus szolgálatára!

Magyar imacélok:
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a nyári táborok és a Missziókonferencia szervezéséért, hogy sok áldást jelentsenek a résztvevőknek és megújulást az egész egyháznak
·      Hálás beszámoló: Vasárnap véget ért a Találkozás Jézussal tábor. A több mint 200 résztvevő sok áldásban részesült az áhítatok, közösségformáló programok és kirándulások alkalmain. Hálásak vagyunk a két keresztségért és a nyolc keresztségi döntésért egyaránt.

Álmomban két misszionáriust láttam– írta: Kamil Metz
Liz lázasan dolgozott Houstonban, Texas állambeli otthonában, amikor valami azt súgta neki, hogy álljon meg egy pillanatra. Csak ekkor hallotta, hogy kopogtatnak az ajtón.

Ám amikor kinyitotta az ajtót, nem látott ott senkit. David Pano már elhagyta a verandát, és sietve ment a következő házhoz. Liz, amikor meglátta távolodó alakját, utána szólt. David meghallotta, és visszafordult.
Mosolyogva átnyújtott neki egy GLOW kiadványt.

„Ez a Jehova tanúitól való?” - kérdezte Liz.

David biztosította róla, hogy nem, ez csupán egy keresztény folyóirat.

Lizből hirtelen áradni kezdett a szó: „Kiráz a hideg! Nem olyan régen volt egy álom. Ebben az álomban láttam két bizonyságtevőt, akik az evangéliumot hirdették, és az én házamhoz jöttek könyvekkel. Én pedig tudtam, hogy nem Jehova Tanúi.”

David, aki misszionárius volt és szerkesztőasszisztensként dolgozott  a Hetednapi Adventista Egyház Michiganbeli területénél, örömmel hallgatta az álomról szóló történetet. Egyetlen ponton nem stimmelt a történet: csak ő volt ott egyedül.

Ebben a pillanatban  lépett oda hozzá Taylor Hinkle, aki lelkész és tanító volt a Nagy Tavak Adventista Akadémián, Michiganben. Éppen kifogyott a GLOW folyóiratokból az utca másik oldalán, így vissza kellett jönnie Davidhez egy újabb adagért. Így már két misszionárius állt az ajtóban!
Liz ránézett Davidre és Taylorra.

„Hiszem, hogy ez egy isteni jel” – mondta. „Álmomban láttam két misszionáriust, akik az ajtómban álltak és reményt adtak nekem. Hallottam egy mennyei hangot, amely ezt mondja: Ez a te utolsó esélyed. Nemsokára visszajövök!”

„Kérlek, imádkozzatok értem!” – mondta. „Szükségem van Jézusra az életemben.”

A két fiatal misszionárius, akik ajtóról ajtóra jártak társaikkal a GYC éves gyűlései alkalmából, Houstonban, 2016 december 30-án, örömmel imádkoztak vele. Liz elhatározta, hogy bibliaórákat fog venni a helyi gyülekezetben.

Isten elküldi embereit a remény bizonyságtevőiként ebbe a sötét és komor világba, hogy megismertessék a lelkeket a Remény Forrásával. Az Adventista Egyház egyik alapítója, Ellen G. White ezt írta: „Szolgálnunk kell a kétségbeesettet, reményt kell keltenünk a reménytelenben.” (Jézus élete. Budapest, 2010, Advent Kiadó, 289. o.). Miért ne szeretnénk ma a remény szolgáivá válni Jézusért?


2017. június 26., hétfő

Heti imacélok - június 15-július 2. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK

Heti imacélok
(június 25-július 2.)

Az Inter-amerikai Divízió imakérései

Tények röviden az IAD-ról: ehhez a Divízióhoz 38 ország tartozik, területe: Mexikó, Közép-Amerika, Venezuela, Kolumbia és a Karib-tengeri térség országai. Az Inter-amerikai Divíziót 24 Unió alkotja, tagsága 3,8 millió fő, akik mintegy 21 000 közösségben szolgálják az Urat. A tagok angolul, spanyolul, franciául és hollandul beszélnek.
·      Imakérés: Imádkozzatok Israel Leitoért, a Divízió elnökéért, Elie Hentry divízió titkárért, valamint Filiberto M. Verduzco divízió pénztárosért! Imádkozzatok az uniók vezetéséért valamint a divízió területén szolgáló lelkészekért!  
·      Imakérés: Imádkozzunk az IAD területén élő tagokért, akik aktívan kiveszik a részüket a Teljes tagbevonás kezdeményezésben! A divízió jelmondata: Uram, alakíts át engem!” Az IAD divízióban élő testvéreink nagyon tevékenyek a misszióban, lelkesen dolgoznak, és várják Jézus eljövetelét. 
·       Imakérés: Imádkozzunk az IAD területén élő fiatalokért, hogy szeressék meg Jézust, tanulmányozzák a Bibliát, vegyék komolyan az imádkozásra való felhívásokat, és kövessék Jézust teljes szívből!
·      Imakérés: Imádkozzunk az ebben a régióban létrehozott befolyásközpontokért, hogy ezek a helyek jelzőtüzek lehessenek a lakóközösségek és a városok számára!
·      Imakérés: Imádkozzunk a gerillacsoportok és az álkatonai szervezetek tagjaiért, akik rengeteg erőszakos bűncselekményt követnek el a világnak ezen a részén! Imádkozzunk megtérésükért, hogy legyen olyan tapasztalatuk, mint Pálnak a damaszkuszi úton, és Isten ügyéért kezdjenek harcolni!  
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a közelgő Ima- és böjtnapért, amit világszerte megtartanak majd a következő szombaton a testvéreink. Könyörögjünk azért, hogy nagyon sok gyülekezeti tag részt vegyen ebben! A program forrásanyaga itt található: http://adventista.hu/esemeny/ima-es-bojt-nap-20173/

Magyar imacélok:
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a nyári táborok, a Missziókonferencia, és a Találkozás Jézussal tábor szervezéséért, hogy sok áldást jelentsenek a résztvevőknek és megújulást az egész egyháznak
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a közelgő böjt és imanapért, amelyet július 1-jén tartunk Magyarországon is! Imádkozzunk, hogy sok gyülekezet vegyen részt ebben!  A magyar nyelvű anyag fordítás alatt és megtalálható lesz a magyar unió honlapján http://adventista.hu/esemeny/ima-es-bojt-nap-20173/

Hogyan tanult meg imádkozni egy adventista úttörő misszionárius Mongóliában? ...
– írta: Cathy (Jolly) Hartman beszámolója alapján Andrew McChesney

Amikor Mongóliába költöztünk 1991-ben, úgy éreztem, Isten arra hív, hogy imaharcos legyek. De ilyen és hasonló kérdésekkel ostromoltam az Urat: „Én folyton imádkozom! Miért nem vagyok imaharcos?”

Miután meghalt a férjem, egy idő után újra férjhez mentem, és Kínába költöztünk. Éreztem, hogy Isten újra arra hív, hogy imaharcos legyek. Ezúttal engedtem az Úrnak, és ezt mondtam: „Rendben, napi háromszori imát iktatok be a napirendembe.”

Csodák kezdtek történni, amint a férjemmel és a három kislányunkkal együtt naponta háromszor imádkozni kezdtünk. Hónapok óta kerestünk egy lakóhelyet, és Isten biztosított számunkra egy házat. A férjem és én is elvesztettük az angoltanári állásunkat, de Istentől most kaptunk egy másikat, ami még sokkal jobbnak bizonyult. A megválaszolt imák sora pedig csak egyre folytatódott.

Ez volt az első lépés, amikor Isten az ima útjára terelt engem. A második lépés akkor következett, amikor Jézus újra meg újra megismételt tanácsán kezdtem gondolkodni. „Vigyázzatok és imádkozzatok!” Nem értettem egészen biztosan, hogy mit akart ezzel üzenni. Kikerestem az összes utalást, amit csak fellelhettem Ellen White írásaiban, és összegyűjtöttem azokat egy dokumentumba. Megtudtam, hogy „vigyázni és imádkozni” azt jelenti: őrködök érzelmeim, szavaim fölött, és figyelek, mikor lesz közönyös a magatartásom. A tanulmány vázlata így néz ki:

***
Vigyázni és imádkozni
- csendes helyen, naponta háromszor 

Mire vigyázzak:
1. mikor ejtek ki hirtelen, dühös, türelmetlen szavakat
2. van-e büszkeség a szívemben
3. gonosz, bűnös érzések uralnak-e
4. vannak e ilyen gondolataim: „nem számít”, „kit érdekel?”
Hogyan imádkozzak:
1. valljam meg vétkeimet és gyengeségeimet
2. Kérjek
a) szelíd és alázatos lelkületet
b) higgadtságot
c) szeretetteljes viszonyulást
d) erőt nemet mondani a rosszra
3. „Jézus, légy segítségemre!” Gyenge vagyok, és kétségtelenül szükségem van Isten erejére!
4. határozzam el, hogy Istenért élek.
5. addig imádkozzak, amíg hit nem ébred a szívemben

***

Amikor a lányaim tinédzserek lettek, és küzdelmeik voltak, megkérdeztem tőlük: „Vigyáztatok és imádkoztatok?” Általában bevallották, hogy nem. A lakásunkban kialakítottunk egy imaszobát, ahol mindnyájan naponta háromszor csendes magányunkban megvallottuk bűneinket, gyengeségeinket és kértük Istent, hogy adjon nekünk szeretetteljes, alázatos lelket. Ez nagyban hozzásegített, hogy a családunkban elsimuljanak a viszályok.

Az imaéletem harmadik lépése abból következett, amikor részt vettem egy kurzuson, amit Joe Engelkemier, az Andrews University tanára tartott a hitről és az imáról. Amikor otthon, a misszióterületen újraolvastam a tananyagot, Isten arra emlékeztetett, hogy ha Jézusnak, az ő Fiának szüksége volt az imára, mennyivel inkább nekem! Jézus korán kelt azért, hogy imádkozhasson, vagy pedig az egész éjszakát imában töltötte. Így hát aznap este imádkoztam: „Ha felébresztesz, imádkozni fogok.”

Éjjel egy órakor teljesen éber voltam.

Imádkoztam egészen addig, amíg a családom fel nem ébredt. Aztán így szóltam az Úrhoz: „Fenn vagyok 1 óra óta, most már erőre van szükségem, hogy végigdolgozzam a napot!” Isten átsegített az egész napon!
Másnap újra 1 órakor ébredtem. Lenyűgözött, hogy Isten erőt adott az egész napi munkámhoz. Csodálatos volt!

Van, amikor 2:30-kor, vagy 3-kor, esetleg 4-kor ébredek. Ez az Úrtól függ. Évek óta forró lobbanás ébreszt fel éjszakánként, és az első gondolatom ez: „Értem, Istenem, időt akarsz tölteni velem.” Sosem kell ébresztőóra.
Isten nagyon sok időt szeretne tölteni velünk. Addig nem is tudjuk mit jelent ez, amíg nem engedjük meg neki.


Cathie és néhai férje, Brad voltak a kommunizmus összeomlása utáni első úttörő misszionáriusok Mongóliában, miután az Adventist Frontier Missions nevű támogató egyházi szolgálat kötelékében az országba érkeztek, 1991. október 23-án. Andrew McChesney, az Adventist Mission szerkesztője nemrégiben találkozott Cathie-vel és családjával, amikor ellátogatott a mongóliai Ulánbátorba, ahol szolgálnak. A cikk először az Adventist Mission oldalán jelent meg. https://www.adventistmission.org/how-adventist-pioneer-to-mongolia-connects-with-god

2017. június 22., csütörtök

Heti imacélok - június 18-25. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK

Heti imacélok
(június 18-25.)

·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a Generál Konferencia Missziós Intézetének találkozójáért, amelyből ez a hét van hátra! Imádkozzunk, hogy a Szentlélek áldása kísérje ezeket az összejöveteleket, és hogy az egyház vezetői több tudással és látással érkezzenek haza, így eredményesebben érhessük el a világ sok-sok kultúrájában élő embertársainkat! 
·       Imakérés: Imádkozzatok továbbra is a menekültválságért! A Közel-Keleten és sok más helyen szükségszerűen jelennek meg a hirtelenjében felállított menekülttáborok. Kérünk, imádkozzatok az ott élő emberekért, egészségügyi, oktatási, anyagi, kapcsolati, lelki szükségleteik betöltéséért!
·       Imakérés: Imádkozzunk az Európába és az Egyesült Államokba érkező menekültekért, miközben új életet kezdenek, hogy gyorsan megtanulhassák a nyelvet és munkát találhassanak, amivel el tudják tartani családjaikat. Imádkozzunk, hogy megismerjék Jézust!
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a szerbiai Belgrádban megnyílt Knyigolovka könyvesboltért és befolyásközpontért, amely a reményt szeretné közvetíteni az embereknek!  
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a dániai Koppenhágában működő Boldog Kezek használtruha üzletért és városi befolyásközpontért!
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a közelgő Böjt- és imanapért, amelyet július 1-jén tartunk világszerte! Imádkozzunk, hogy sok gyülekezet vegyen részt ebben mindenhol a világon!  (A magyar nyelvű anyag fordítás alatt. Angol forrásanyag:

Magyar imacélok:
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a nyári táborok, a Missziókonferencia, és a Találkozás Jézussal tábor szervezéséért, hogy sok áldást jelentsenek a résztvevőknek és megújulást az egész egyháznak
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a közelgő böjt és imanapért, amelyet július 1-jén tartunk Magyarországon is! Imádkozzunk, hogy sok gyülekezet vegyen részt ebben!  A magyar nyelvű anyag fordítás alatt és megtalálható lesz a magyar unió honlapján http://adventista.hu/

 Még ha a halál árnyékának völgyében járok is...
– írta: Jill Simpson-Abrahantes
    

Néhány évvel ezelőtt, amikor férjhez mentem, azt vártam, hogy boldogan élünk majd, míg meg nem halunk. A házasságkötésünk után nem sokkal rájöttem, hogy a férjem súlyos depresszióval küzd. Idővel diagnosztizálták nála a bipoláris zavart, és a házasságunk egyre nehezebbé vált. Nemsokára anyagi nehézségek jelentkeztek, mert a férjem képtelen volt kitartani egy-egy munkahelyen.

Mindezek közepette született meg a kisfiunk, Josiah. Néhány héten belül fertőző agyhártyagyulladást kapott, és az életéért küzdött egy gyerekkórházban. Nekem már volt két gyermekem egy előző kapcsolatból, akiket nehezemre esett magukra hagyni, miközben Josiah-ról gondoskodtam a kórházban.

Sokat imádkoztam, azt mondtam Istennek, mindegy, min megyünk keresztül, csak Josiah-t élve vihessem haza a kórházból. Isten válaszolt az imámra, és egy hónappal később kiengedték a gyermekemet, ám sajnos kiterjedt agykárosodással és epilepsziával.

A következő hat hónapban próbáltam szembesülni a lesújtó valósággal, hogy hogyan kell a fiam különleges ápolását biztosítani, s közben a férjem depressziója is egyre súlyosabb lett. A babának hamarosan súlyos görcsrohamai kezdődtek (orvosi kifejezéssel: infantilis spazmus), ami miatt újra meg újra kórházi kezelésre szorult.

A férjem lemondott az életről, visszaesett régi függőségeibe, így próbálta leplezni fájdalmát. Kilengései katasztrofális következményekkel jártak, úgy döntöttünk, elválunk. Hat hónappal később véget vetett az életének, én pedig magamra maradtam a gyermekeimmel.
Ám még ebben a sötét völgyben is éreztem, hogy nem vagyok egyedül, hogy Isten az én férjem.

Sokan imádkoztak értem ezekben a nehéz hónapokban, beleértve a Hope Channel imaszolgálatát is. Konkrétan imádkoztam egy vidéki otthonért. Isten csodálatos módon válaszolt erre az imára, és hozzájutottunk egy felújításra szoruló kis házhoz 11 hektárnyi földterülettel. Az emberek nagylelkű adományaiból be tudtam rendezni az új otthonunkat. Isten keresetet is biztosított nekem, otthon végezhető munka formájában. Horgolt kalapokat és egyénre szabott öltözékeket készítettem.

Szerettem volna én is visszaadni másoknak a sok áldást, amit kaptam, ezért nevelőszülő lettem. Az imákra válaszul Josiah görcsrohamai is szinte teljesen megszűntek.

Jelenleg is folytatódnak a csodák. Nemrégiben új gumiabroncsokra volt szükségem, és Isten egy váratlan forrásból biztosított erre 500 dollárt. Az Ő jósága végtelen, és gyakran már azelőtt válaszol az imáimra, hogy én egyáltalán kimondtam volna azokat!

Habár az út nem volt könnyű, Isten segített, hogy növekedjek ezekben a küzdelmekben. Erősebb lettem. Ezért mondom el a bizonyságtételemet, és imádkozom, hogy szavaim bátorítsanak másokat, hogy kapaszkodjanak az Istenbe, mert tekintet nélkül arra, hogy milyen viharokba kerülünk, Ő soha nem hagy magunkra az úton! Hűsége végtelen!


Jill Simpson - Abrahantes a Georgia állambeli Toccoából küldte el bizonyságtételét. Ha többet szeretnél tőle olvasni, látogasd meg a következő oldalt: www.maddiesmadhatters.com

2017. június 13., kedd

Heti imacélok - június 11-18. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK

Heti imacélok
(június 11-18.)

·       Imakérés: Ez a hónap a Ramadán böjt ideje sok muzulmán számára szerte a világon. Kérünk, imádkozzatok muzulmán testvéreinkért, hogy megismerhessék az evangélium üzenetét és elfogadják Jézust személyes Megváltójuknak!
·       Imakérés: A 10/40-es ablakban 236 nagyváros van, ahol egymilliónál többen élnek. Kérünk, imádkozzatok elkötelezett misszionáriusokért, akik hajlandóak szolgálni ezekben a városokban a még el nem ért embereknek!
·       Imakérés: Imádkozzatok Isten Lelkének kitöltetéséért az Euro-ázsiai Divízióban, miközben ott élő testvéreink igyekeznek megosztani másokkal a hitüket. Mihail F. Kaminszkij, a divízió elnöke elmondja, hogy bár nagyon sok eszközük van, amivel elérhetik a városokat, az egykori Szovjetunió területén továbbra is nagyon nagy kihívást jelent a misszió.
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok, hogy az Úr nyisson ajtókat számunkra a Kelet-közép-afrikai Divízión belül! Imádkozzunk, hogy legyen áldás a szemináriumokon, ahol más felekezetbeli lelkészeknek tanítják a hatékonyabb szolgálat módszereit, s közben bemutatják számukra az adventista tantételeket is. Kérjük Istent, áldja meg azt az ezer gyülekezeti tagot, akik e munka eredményeként csatlakoztak az egyházhoz.
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a közelgő böjt és imanapért, amelyet július 1-jén tartunk világszerte! Imádkozzunk, hogy sok gyülekezet vegyen részt ebben mindenhol a világon!  (A magyar nyelvű anyag fordítás alatt. Angol forrásanyag:
·       Imakérés: Imádkozzunk azért, hogy Isten áldása kísérje már most a 2020-ban megrendezésre kerülő Generál Konferencia logisztikai tervezését!

Magyar imacélok:
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a nyári táborok, a Missziókonferencia, és a Találkozás Jézussal tábor szervezéséért, hogy sok áldást jelentsenek a résztvevőknek és megújulást az egész egyháznak
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a közelgő böjt és imanapért, amelyet július 1-jén tartunk Magyarországon is! Imádkozzunk, hogy sok gyülekezet vegyen részt ebben!  A magyar nyelvű anyag fordítás alatt és megtalálható lesz a magyar unió honlapján http://adventista.hu/

Az elveszett Biblia a teázó asztalon – írta: Carlos Biaggi
    
George*, az egyik egyiptomi diákom a Közel-keleti Egyetemen. Nemrégiben megkérdezte, beszélhet-e velem négyszemközt. Ahogy leültünk az irodámban, feltárta személyes küzdelmeit, valamint azt, mennyire vágyik Isten segítségére.

„Apám Kuvaitba költözött, hogy onnan támogassa a családot, én mindössze hatszor találkoztam vele életemben. Áprilisban jön haza Egyiptomba. Szeretnék hazamenni a tavaszi szünetben, de nincs pénzem az utazásra.”  

George apja adventista, édesanyja viszont ortodox. Emiatt George még nem tudott dönteni, hogy melyik egyházhoz tartozzon. Így hát rendszeresen jár mindkét közösség templomába.

Miközben hallgattam őt, George beszámolt egy csalódásáról: romantikus kapcsolata nem úgy sikerült, ahogy remélte, és egyetlen, Libanonban élő rokonával, az unokatestvérével is összeveszett.

„Nem tudom, miért van ennyi problémám. Imádkozom, de úgy tűnik, Isten nem figyel rám. Nem tudom, mitévő legyen” - panaszkodott George szomorúan.

„Istennek terve van az életeddel, George” - bátorítottam. „Ő mindig meghallgatja az imáinkat, és minden próbánkban belé kell kapaszkodnunk. Mindenesetre, ha szeretnéd megismerni Isten tervét az életedre vonatkozóan, akkor meg kell kérned Őt, hogy nyilatkoztassa ki neked a Bibliából.”

„Hát... én imádkozom ugyan, de nem olvasom a Bibliát” - vallotta be a fiú.
Magamban bölcsességért imádkoztam.  

„George, amikor nap mint nap kinyitom a Bibliát, és kérem az Istent, hogy szóljon hozzám az ő Igéjén keresztül, akkor ez a régi könyv életre kel, hiszen nem csupán egy könyv, hanem maga Isten szól hozzánk a lapjain keresztül, és az éppen időszerű kérdéseimre válaszol.”

George figyelmesen hallgatta szavaimat.

„Ha nem szoktál hozzá, hogy olvasd a Bibliát, miért ne választanál ki egy alcímet, ami éppen megragadja a figyelmedet?” Kezdd ott az olvasást!

Lapoztam néhányat a Bibliámban, és találtam egy érdekes alcímet. „Tessék, itt is van egy: Illés győzelme a Kármel-hegyen. Szünetet tartottam, majd elkezdtem olvasni a szakaszt George-nak. „Meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt; ha pedig Baál, kövessétek azt” (1Kir 18:21). George nagyon figyelt.

„Talán Isten ugyanezt kérdezi tőled is. Lehet, hogy döntést kell hoznod. Kész vagy követni Istent annak ellenére, hogy éppen gondjaid vannak, és úgy érzed, Ő most nem figyel rád?”

George bólintott.

Már jött hozzám a következő látogató, tehát imádkoztunk, és George elköszönt.

Másnap összefutottam vele, és megkérdeztem, kinyitotta-e már a Bibliáját. Izgatottan mesélte, hogy néhány hónappal korábban elvesztette az arab-angol nyelvű Bibliáját. Ám most, közvetlenül azután, hogy előző nap imádkoztunk, felment a gyülekezet folyosójára, ahol a diákok teázni szoktak, és a Bibliája ott feküdt a teázó asztalon.

Isten máris megjutalmazta George-ot a hitben tett, kis lépéseiért is, és küldött egy angyalt, aki visszavitte neki és kezébe adta az elveszett Bibliát. George hittel megy előre, és hiszi, hogy Isten a Biblián keresztül akarja megválaszolni kérdéseit.

Carlos Biaggi üzleti tudományt tanít a bejrúti Közel-keleti Egyetemen, Libanonban. *A nevet és az országot megváltoztattuk.