2017. június 22., csütörtök

Heti imacélok - június 18-25. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK

Heti imacélok
(június 18-25.)

·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a Generál Konferencia Missziós Intézetének találkozójáért, amelyből ez a hét van hátra! Imádkozzunk, hogy a Szentlélek áldása kísérje ezeket az összejöveteleket, és hogy az egyház vezetői több tudással és látással érkezzenek haza, így eredményesebben érhessük el a világ sok-sok kultúrájában élő embertársainkat! 
·       Imakérés: Imádkozzatok továbbra is a menekültválságért! A Közel-Keleten és sok más helyen szükségszerűen jelennek meg a hirtelenjében felállított menekülttáborok. Kérünk, imádkozzatok az ott élő emberekért, egészségügyi, oktatási, anyagi, kapcsolati, lelki szükségleteik betöltéséért!
·       Imakérés: Imádkozzunk az Európába és az Egyesült Államokba érkező menekültekért, miközben új életet kezdenek, hogy gyorsan megtanulhassák a nyelvet és munkát találhassanak, amivel el tudják tartani családjaikat. Imádkozzunk, hogy megismerjék Jézust!
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a szerbiai Belgrádban megnyílt Knyigolovka könyvesboltért és befolyásközpontért, amely a reményt szeretné közvetíteni az embereknek!  
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a dániai Koppenhágában működő Boldog Kezek használtruha üzletért és városi befolyásközpontért!
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a közelgő Böjt- és imanapért, amelyet július 1-jén tartunk világszerte! Imádkozzunk, hogy sok gyülekezet vegyen részt ebben mindenhol a világon!  (A magyar nyelvű anyag fordítás alatt. Angol forrásanyag:

Magyar imacélok:
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a nyári táborok, a Missziókonferencia, és a Találkozás Jézussal tábor szervezéséért, hogy sok áldást jelentsenek a résztvevőknek és megújulást az egész egyháznak
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a közelgő böjt és imanapért, amelyet július 1-jén tartunk Magyarországon is! Imádkozzunk, hogy sok gyülekezet vegyen részt ebben!  A magyar nyelvű anyag fordítás alatt és megtalálható lesz a magyar unió honlapján http://adventista.hu/

 Még ha a halál árnyékának völgyében járok is...
– írta: Jill Simpson-Abrahantes
    

Néhány évvel ezelőtt, amikor férjhez mentem, azt vártam, hogy boldogan élünk majd, míg meg nem halunk. A házasságkötésünk után nem sokkal rájöttem, hogy a férjem súlyos depresszióval küzd. Idővel diagnosztizálták nála a bipoláris zavart, és a házasságunk egyre nehezebbé vált. Nemsokára anyagi nehézségek jelentkeztek, mert a férjem képtelen volt kitartani egy-egy munkahelyen.

Mindezek közepette született meg a kisfiunk, Josiah. Néhány héten belül fertőző agyhártyagyulladást kapott, és az életéért küzdött egy gyerekkórházban. Nekem már volt két gyermekem egy előző kapcsolatból, akiket nehezemre esett magukra hagyni, miközben Josiah-ról gondoskodtam a kórházban.

Sokat imádkoztam, azt mondtam Istennek, mindegy, min megyünk keresztül, csak Josiah-t élve vihessem haza a kórházból. Isten válaszolt az imámra, és egy hónappal később kiengedték a gyermekemet, ám sajnos kiterjedt agykárosodással és epilepsziával.

A következő hat hónapban próbáltam szembesülni a lesújtó valósággal, hogy hogyan kell a fiam különleges ápolását biztosítani, s közben a férjem depressziója is egyre súlyosabb lett. A babának hamarosan súlyos görcsrohamai kezdődtek (orvosi kifejezéssel: infantilis spazmus), ami miatt újra meg újra kórházi kezelésre szorult.

A férjem lemondott az életről, visszaesett régi függőségeibe, így próbálta leplezni fájdalmát. Kilengései katasztrofális következményekkel jártak, úgy döntöttünk, elválunk. Hat hónappal később véget vetett az életének, én pedig magamra maradtam a gyermekeimmel.
Ám még ebben a sötét völgyben is éreztem, hogy nem vagyok egyedül, hogy Isten az én férjem.

Sokan imádkoztak értem ezekben a nehéz hónapokban, beleértve a Hope Channel imaszolgálatát is. Konkrétan imádkoztam egy vidéki otthonért. Isten csodálatos módon válaszolt erre az imára, és hozzájutottunk egy felújításra szoruló kis házhoz 11 hektárnyi földterülettel. Az emberek nagylelkű adományaiból be tudtam rendezni az új otthonunkat. Isten keresetet is biztosított nekem, otthon végezhető munka formájában. Horgolt kalapokat és egyénre szabott öltözékeket készítettem.

Szerettem volna én is visszaadni másoknak a sok áldást, amit kaptam, ezért nevelőszülő lettem. Az imákra válaszul Josiah görcsrohamai is szinte teljesen megszűntek.

Jelenleg is folytatódnak a csodák. Nemrégiben új gumiabroncsokra volt szükségem, és Isten egy váratlan forrásból biztosított erre 500 dollárt. Az Ő jósága végtelen, és gyakran már azelőtt válaszol az imáimra, hogy én egyáltalán kimondtam volna azokat!

Habár az út nem volt könnyű, Isten segített, hogy növekedjek ezekben a küzdelmekben. Erősebb lettem. Ezért mondom el a bizonyságtételemet, és imádkozom, hogy szavaim bátorítsanak másokat, hogy kapaszkodjanak az Istenbe, mert tekintet nélkül arra, hogy milyen viharokba kerülünk, Ő soha nem hagy magunkra az úton! Hűsége végtelen!


Jill Simpson - Abrahantes a Georgia állambeli Toccoából küldte el bizonyságtételét. Ha többet szeretnél tőle olvasni, látogasd meg a következő oldalt: www.maddiesmadhatters.com

2017. június 13., kedd

Heti imacélok - június 11-18. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK

Heti imacélok
(június 11-18.)

·       Imakérés: Ez a hónap a Ramadán böjt ideje sok muzulmán számára szerte a világon. Kérünk, imádkozzatok muzulmán testvéreinkért, hogy megismerhessék az evangélium üzenetét és elfogadják Jézust személyes Megváltójuknak!
·       Imakérés: A 10/40-es ablakban 236 nagyváros van, ahol egymilliónál többen élnek. Kérünk, imádkozzatok elkötelezett misszionáriusokért, akik hajlandóak szolgálni ezekben a városokban a még el nem ért embereknek!
·       Imakérés: Imádkozzatok Isten Lelkének kitöltetéséért az Euro-ázsiai Divízióban, miközben ott élő testvéreink igyekeznek megosztani másokkal a hitüket. Mihail F. Kaminszkij, a divízió elnöke elmondja, hogy bár nagyon sok eszközük van, amivel elérhetik a városokat, az egykori Szovjetunió területén továbbra is nagyon nagy kihívást jelent a misszió.
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok, hogy az Úr nyisson ajtókat számunkra a Kelet-közép-afrikai Divízión belül! Imádkozzunk, hogy legyen áldás a szemináriumokon, ahol más felekezetbeli lelkészeknek tanítják a hatékonyabb szolgálat módszereit, s közben bemutatják számukra az adventista tantételeket is. Kérjük Istent, áldja meg azt az ezer gyülekezeti tagot, akik e munka eredményeként csatlakoztak az egyházhoz.
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a közelgő böjt és imanapért, amelyet július 1-jén tartunk világszerte! Imádkozzunk, hogy sok gyülekezet vegyen részt ebben mindenhol a világon!  (A magyar nyelvű anyag fordítás alatt. Angol forrásanyag:
·       Imakérés: Imádkozzunk azért, hogy Isten áldása kísérje már most a 2020-ban megrendezésre kerülő Generál Konferencia logisztikai tervezését!

Magyar imacélok:
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a nyári táborok, a Missziókonferencia, és a Találkozás Jézussal tábor szervezéséért, hogy sok áldást jelentsenek a résztvevőknek és megújulást az egész egyháznak
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a közelgő böjt és imanapért, amelyet július 1-jén tartunk Magyarországon is! Imádkozzunk, hogy sok gyülekezet vegyen részt ebben!  A magyar nyelvű anyag fordítás alatt és megtalálható lesz a magyar unió honlapján http://adventista.hu/

Az elveszett Biblia a teázó asztalon – írta: Carlos Biaggi
    
George*, az egyik egyiptomi diákom a Közel-keleti Egyetemen. Nemrégiben megkérdezte, beszélhet-e velem négyszemközt. Ahogy leültünk az irodámban, feltárta személyes küzdelmeit, valamint azt, mennyire vágyik Isten segítségére.

„Apám Kuvaitba költözött, hogy onnan támogassa a családot, én mindössze hatszor találkoztam vele életemben. Áprilisban jön haza Egyiptomba. Szeretnék hazamenni a tavaszi szünetben, de nincs pénzem az utazásra.”  

George apja adventista, édesanyja viszont ortodox. Emiatt George még nem tudott dönteni, hogy melyik egyházhoz tartozzon. Így hát rendszeresen jár mindkét közösség templomába.

Miközben hallgattam őt, George beszámolt egy csalódásáról: romantikus kapcsolata nem úgy sikerült, ahogy remélte, és egyetlen, Libanonban élő rokonával, az unokatestvérével is összeveszett.

„Nem tudom, miért van ennyi problémám. Imádkozom, de úgy tűnik, Isten nem figyel rám. Nem tudom, mitévő legyen” - panaszkodott George szomorúan.

„Istennek terve van az életeddel, George” - bátorítottam. „Ő mindig meghallgatja az imáinkat, és minden próbánkban belé kell kapaszkodnunk. Mindenesetre, ha szeretnéd megismerni Isten tervét az életedre vonatkozóan, akkor meg kell kérned Őt, hogy nyilatkoztassa ki neked a Bibliából.”

„Hát... én imádkozom ugyan, de nem olvasom a Bibliát” - vallotta be a fiú.
Magamban bölcsességért imádkoztam.  

„George, amikor nap mint nap kinyitom a Bibliát, és kérem az Istent, hogy szóljon hozzám az ő Igéjén keresztül, akkor ez a régi könyv életre kel, hiszen nem csupán egy könyv, hanem maga Isten szól hozzánk a lapjain keresztül, és az éppen időszerű kérdéseimre válaszol.”

George figyelmesen hallgatta szavaimat.

„Ha nem szoktál hozzá, hogy olvasd a Bibliát, miért ne választanál ki egy alcímet, ami éppen megragadja a figyelmedet?” Kezdd ott az olvasást!

Lapoztam néhányat a Bibliámban, és találtam egy érdekes alcímet. „Tessék, itt is van egy: Illés győzelme a Kármel-hegyen. Szünetet tartottam, majd elkezdtem olvasni a szakaszt George-nak. „Meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt; ha pedig Baál, kövessétek azt” (1Kir 18:21). George nagyon figyelt.

„Talán Isten ugyanezt kérdezi tőled is. Lehet, hogy döntést kell hoznod. Kész vagy követni Istent annak ellenére, hogy éppen gondjaid vannak, és úgy érzed, Ő most nem figyel rád?”

George bólintott.

Már jött hozzám a következő látogató, tehát imádkoztunk, és George elköszönt.

Másnap összefutottam vele, és megkérdeztem, kinyitotta-e már a Bibliáját. Izgatottan mesélte, hogy néhány hónappal korábban elvesztette az arab-angol nyelvű Bibliáját. Ám most, közvetlenül azután, hogy előző nap imádkoztunk, felment a gyülekezet folyosójára, ahol a diákok teázni szoktak, és a Bibliája ott feküdt a teázó asztalon.

Isten máris megjutalmazta George-ot a hitben tett, kis lépéseiért is, és küldött egy angyalt, aki visszavitte neki és kezébe adta az elveszett Bibliát. George hittel megy előre, és hiszi, hogy Isten a Biblián keresztül akarja megválaszolni kérdéseit.

Carlos Biaggi üzleti tudományt tanít a bejrúti Közel-keleti Egyetemen, Libanonban. *A nevet és az országot megváltoztattuk.

2017. június 6., kedd

Heti imacélok - június 4-11. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK

Heti imacélok
(június 4-11.)

·       Imakérés: Kérlek, imádkozzatok azért a sok emberért, akik most júniusban fognak megkeresztelkedni szerte az Inter-európai Divízióban, a Teljes tagbevonás eseményeinek eredményeképpen! Imádkozzunk azért, hogy minden újonnan keresztelt személy szilárdan megalapozódjon, és elkötelezett legyen a bibliai igazságok iránt!
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok az Észak-amerikai Divízióban található 60 kórházért, 1200 iskoláért és 15 egyetemért, hogy sokan megismerjék Krisztust ezekben az intézményekben, és az ott folytatott missziómunka által!
·       Imakérés: Imádkozzunk azokért, akik elvesztették gyermekeiket és hozzátartozóikat a nemrégiben, Mexikóban történt buszbalesetben! Könyörögjünk a terrorcselekmények és támadások érintettjeiért is Európában és a Közel-Keleten!
·       Imakérés: Imádkozzunk a Misszió a nagyvárosokért programokért a Dél-afrikai-indiai-óceáni Divízióban! A divízió főként a dél-afrikai Johannesburgra és a zimbabwei Harare városára összpontosítja törekvéseit, ahol a tehetősebb rétegeket igyekeznek elérni. Imádkozzunk azért, hogy a gondviselés segítsen olyan befolyásos emberekkel megismerkedni az ott élő testvéreknek, akik a tanultakat másokkal is megosztják majd a közösségi oldalakon és a médiában!
·       Imakérés: Imádkozzunk a Transz-európai Divízióban élő gyülekezeti tagokért, hogy megtalálják az utakat, hogyan érjék el az elvilágiasodott európai társadalmak tagjait! Imádkozzunk bölcsességért számukra, hiszen szolgálniuk kell a menekülteknek is, akik beléptek országaikba.

Magyar imacélok:
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a nyári táborok, a Missziókonferencia, és a Találkozás Jézussal tábor szervezéséért, hogy sok áldást jelentsenek a résztvevőknek és megújulást az egész egyháznak.

Csodák az imaséta során a tajvani Pillangó Gyülekezetben – Andrew McChesney
Gondolkodtál már azon, mit tehetne Isten érted és hittestvéreidért, ha elkezdenétek sétálni a gyülekezet és otthonotok szomszédságában, és imádkoznátok az emberekért, és lelkük üdvösségéért?

Sorozatunkban most egy különleges történettel örvendeztetünk meg titeket. Egy rövid, kétperces videóbejátszást osztunk meg veletek, amit Andrew McChesney, az Adventist Mission munkatársa készített. Ebben arról tesz bizonyságot, hogyan válaszol Isten a Pillangó Gyülekezet imáira, a tajvani Telarukában.

Ahogy mondják, egy kép felér ezernyi szóval. Íme a képes beszámoló, amit kár lenne kihagyni:

A kisfilm magyar szövege:
A Telarukában működő gyülekezetben vagyok, Tajvan északi részén. A gyülekezeti tagok itt minden reggel hatkor találkoznak, és valami különlegeset tesznek. Nézzük csak, hogy mit!

Láttam, hogy a tagok dicsőítő énekeket énekelnek, aztán imádkoznak Isten vezetéséért. Ezután elindulnak az imasétára ebben a faluban, ahol mintegy 600 ember él. A gyülekezeti tagok minden reggel megteszik ezt az imasétát.

Megálltunk egy olyan hölgy házánál, aki a következő hónapban megy majd férjhez. Imádkoztunk érte. Aztán könyörögtünk egy nagymamáért, aki rákbetegségben szenved. Utoljára a községháza előtt álltunk meg. Aztán elfogyasztottuk kenyérből, meleg szójatejből, almából, ananászból és mangóból álló reggelinket.

Calvin lelkész elmondta nekem, hogy az imaséták eredményeképpen már 25 ember keresztelkedett meg, mintegy hat hónap alatt. A gyülekezetnek immár 65 tagja van.


Azzal az elhatározással jöttem el a Pillangó Gyülekezetből, hogy sokkal többet fogok imádkozni. Imádkozzunk többet mindnyájan!  

2017. május 30., kedd

Heti imacélok - május 28-június 4. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK

Heti imacélok  
(május 28 - június 4.)

·       Imakérés: Kérlek, imádkozzatok az egyházunk által működtetett Egészség Központért Kenyában, amit azért épített a közösség, hogy az egészségügyi evangélizációt végezzék. Jelenleg arra van a legnagyobb szükségük, hogy még több egészségügyi dolgozó csatlakozzon hozzájuk. Kérlek, imádkozzatok azért, hogy Isten gondoskodjon erről.
·       Imakérés: Ahogy a menekültválság folytatódik, kérlek, imádkozzatok azért, hogy megtaláljuk azokat az embereket az észak-amerikai és ausztráliai városokban, akik szívesen megtanulnák, hogyan érhetik el a letelepült menekülteket, akik különböző vallási háttérrel rendelkeznek. Imádkozzunk olyan önkéntesekért, akik segítenek elérni ezeket a menekülteket, olyan városokban, ahol a legtöbben vannak – pl.: Houston, Atlanta és Toronto.
·       Imakérés: Az Arizona Sonshine 2017 egészségről szóló esemény június 15 és 16-án kerül megrendezésre Prescott Valleyben. Kérek, imádkozzatok az önkéntesekért, a résztvevőkért és mindenekfölött az esemény sikeréért. (Információért látogass ide: http://arizonasonshine.com)
·       Imakérés: Ezen a nyáron, Észak-Amerikában rengeteg tábori találkozót szerveznek. Kérlek, imádkozzatok azért, hogy Isten megáldja ezeket a találkozókat, a gyülekezeti tagok pedig indíttatást érezzenek arra, hogy még odaadóbban szolgálják a Isten országnak művét.
·       Kérlek, imádkozzatok azért a rengeteg adventista fiatalért, akik most végzik/végezték el az iskolájukat. Imádkozzunk, hogy Isten segítsen nekik meghozni a megfelelő döntést jövőjükre nézve!

Magyar imacélok:
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a nyári táborok, a Missziókonferencia, és a Találkozás Jézussal tábor szervezéséért, hogy sok áldást jelentsenek a résztvevőknek és megújulást az egész egyháznak.

Imádság erőért, hogy házról házra járjunk – írta: Susy Solomon
Házról házra járni, és bizonyságot tenni, sosem volt könnyű nekem. Megállás nélkül azért imádkozom, hogy Isten fel tudjon használni engem, és bátorságot adjon, hogy beszélhessek róla. Meg vagyok győződve, hogy választ kapok imáimra.

Ez elmúlt öt hétben a barátaim és én embereket hívtunk meg arra az evangélizációs sorozatra, melyet gyülekezetünkben tartunk. Szombaton is elmentünk, és olyan könyveket osztottunk, mit pl. Jézus élete, A nagy küzdelem, ezen kívül pedig egészségről szóló kiadványokat is. Miközben ezt a munkát végeztük, éreztük Isten erejét, ahogy bátorságot ad nekünk. Tudom, hogy ez egy közvetlen válasz volt az imáimra.

Egyik szombaton, Isten még nagyobb áldására várva azért böjtöltünk, hogy jöjjön el közénk a Szentlélek, és erőt kapjunk a bizonyságtevéshez. Azért is imádkoztunk, hogy Isten vezessen minket a megfelelő emberekhez, akiknek épp szükségük van arra, hogy megkapják könyveinket. Azon a napon, amikor kimentünk, olyan magabiztosan köszöntem az embereknek és beszéltem velük, mint még soha azelőtt. Boldogan mosolyogtam, miközben átnyújtottam a könyveket, és elhatároztam, hogy akárki is nyit ajtót, felajánlok neki egy könyvet. Még egy muzulmán nő is elfogadott tőlünk egyet.

Az volt a legbátorítóbb, amikor láttuk, ahogyan Isten éppen a megfelelő emberekhez vezet minket. Az egyik férfi éppen azért imádkozott, hogy Isten adjon neki valamit olvasni, mi pedig pont felbukkantunk nála egy könyvvel. Mások ott helyben elkezdték olvasni a kiadványokat. Egy hölgy elmondta nekünk, hogy éppen most vesztette el a lányát, és gyászol. Nekünk pedig lehetőségünk adódott, hogy a reményről beszéljünk neki, és imádkozzunk érte.

Miközben nem tudhattuk pontosan, mi lesz fáradozásaink eredménye, azt tudtuk, hogy Isten munkálkodik. Végtelenül örülünk annak, hogy válaszolt imáinkra, és elvette félelmeinket. Ő azt akarja, hogy mindenki megmeneküljön. Elhagyta értünk a mennyet. Mi is el tudjuk hagyni házunk kényelmét érte, és kimenni az utcákra?


2017. május 23., kedd

Heti imacélok - május 21-28. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK

Heti imacélok
(május 21-28)

·       Istent dicsőítő beszámoló: Köszönjük, hogy imádkoztatok a Világmissziós Intézmény üléseiért, melyeket nemrégiben tartottak Törökországban. Isten megáldotta ezeket az üléseket. Jó élmény volt mindazoknak, akik részt vettek az eseményen, még a gyerekek is jól érezték magukat.
·       Istent dicsőítő beszámoló: Köszönjük, hogy imádkoztatok az „Érd el a világot: kérdések, melyek a gyermekek, nők és családok életét érintik” vezetői konferenciáért, mely Budapesten került megrendezésre. Minden kontinensről érkeztek résztvevők, kivéve Antarktiszról. A jelenlévők kifejezték örömüket és hálájukat, hogy ilyen inspiráló és lélekemelő szemináriumokon vehettek részt. Sokan kifejezték megújult elköteleződésüket, hogy engedik Istennek, hogy eszközként használja őket „Elérni a világot”. Köszönjünk annak a számtalan gyülekezeti tagnak világszerte, akik imádkoztak! Az Úr fantasztikus módon árasztotta ki áldását, túl legvadabb képzeletünkön is.
·       Imakérés: Kérlek, imádkozzatok egyházunk vezetőiért világszerte, miközben utaznak, tanítanak, tanácsot adnak, prédikálnak, és rendkívül sűrű beosztás alapján dolgoznak. Imádkozzunk, hogy ne felejtsenek el minden nap időt tölteni Istennel, és a Szentlélek továbbra is kiáradjon mindenre, amit tesznek.
·       Imakérés: Imádkozzunk a Tíznapos Imaközösség anyagának fordításáért, hogy Isten áldása áradjon az emberekre, miközben különböző nyelveken olvassák az üzenetet.
·       Imakérés: Imádkozzunk azokért a fiatalokért, akik ebben a hónapban végzik el a középiskolákat, főiskolákat és egyetemeket. Imádkozzunk, hogy Istentől kapjanak pontos útmutatást az előttük álló útra, és akármit tesznek, Istent keressék először.
·       Imakérés: Kérlek, imádkozzatok azokért a divíziós, uniós és területi vezetőkért, akik a világ veszélyesebb területein dolgoznak (mint például a Közel-Kelet, Észak- és Dél-Ázsia, stb.), ahol az evangélium terjedését a politika meggátolja. Imádkozzunk, hogy Isten adjon bátorságot és bölcsességet  ezeknek a vezetőknek!

Magyar imacélok:
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a nyári táborok, a Missziókonferencia, és a Találkozás Jézussal tábor szervezéséért, hogy sok áldást jelentsenek a résztvevőknek és megújulást az egész egyháznak.

Egy lelkész imája keresztséghez vezetett a börtönben– írta: Philip Baptiste

Amina jelenleg tölti öt éves börtönbüntetését a Közép-kelet Európai Divízió egyik országában. Indiába tartó útján tartóztatták le, ahol ő és társai fel akartak robbantani egy épületet. Aminát arra tanították muzulmán vezetői, hogy ha leszámol a gonosszal, kegyelmet nyer és a mennyországban élhet.

Isten kegyelméből, és a helyi Hetednapi Adventista egyház lelkészének kitartó látogatása eredményéül, Amina átadta életét az Úrnak még a börtönben. Aminát az elkövetett bűntény súlyossága miatt magánzárkában tartották fogva, egy elkülönített cellában. A börtön vezetője elintézte, hogy a lelkész tanácsadóként mehessen Aminához.

Amina eleinte ellenségesen viselkedett a látogatások során, de később megbékélt a helyzettel, mert ezeket az alkalmakat kint tartották a börtön udvarán, és neki nagyon nagy szüksége volt egy kis napsütésre.

Amikor a lelkész először szeretett volna imádkozni Amináért, a lány visszautasította. Azt mondta a lelkésznek, hogy csak magáért imádkozzon. A lelkész ennek ellenére is imádkozott érte, és ezután is folytatta az imát. Néhány együtt töltött alkalom után, a lelkésznek el kellett utaznia pár hétre. Ekkor Amina nagyon vágyott a lelkész látogatásaira. Amikor nem tért vissza olyan hamar, mint amire számított, elkezdte olvasni a Bibliát, amit a lelkész hagyott ott neki.

Pár hónappal később, az Adventista Egyház egy tábori alkalmat szervezett a börtönben, és Aminát is meghívták. Amina szeretett volna emberek között lenni, ezért ő is elment, és saját maga is meglepődött azon, hogy amikor a lelkész felhívást intézett hozzájuk, ő is előrement, hogy átadja életét Jézusnak. Nem sokkal később megkeresztelkedett.

Amina beszámolt arról, hogy nem érti hogyan, de a lelkésszel töltött alkalmak során elvesztette érdeklődését az iszlám hit iránt, és azóta sem vágyik rá. Úgy hiszi, Isten azért hozta őt el a börtönbe, hogy felfedje előtte az igazságot, és most alig várja, hogy barátaival is megossza hitét.
„Amikor kijutok a börtönből, mindenemet arra szentelem, hogy elérjem őket az üzenettel” – mondta bizakodóan. „Hálát adok Istennek azért az adventista lelkészért, aki szüntelenül imádkozott értem, és látogatott engem akkor, amikor a legnagyobb szükségem volt rá.”


2017. május 16., kedd

Heti imacélok - május 14-21. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK

Heti imacélok
(május 14-21.)

·       Imakérés: Kérlek, imádkozzatok továbbra is az „Akarom ezt a várost!” című adásért amely a Hope Channel műsorán látható!
·       Imakérés: Kérlek, imádkozzatok különösképpen a Japánban folyó misszióért, hogy sok városban el tudjuk érni az üzenettel az embereket!  
·       Imakérés: Imádkozzunk azért, hogy egyre több és több gyülekezeti tag ismerje fel annak fontosságát, hogy mennyire fontos elérni a nagyvárosokban élő embereket szerte a világon, s ennek érdekében szenteljék oda magukat a munkára!
·       Imakérés: Kérlek, imádkozzunk a Közel-Keleten élő menekültekért. Az ott létesített menekülttáborokért, és mindenhol, ahol csak felbukkannak ezek a hirtelenjében felállított "kisvárosok". Kérünk, imádkozzatok azokért az emberekért, akik ilyen helyeken kénytelenek tengetni az életüket: könyörögjünk egészségügyi, oktatási, anyagi, kapcsolati, s egyéb szükségleteik betöltéséért!
·       Imakérés: Imádkozzunk az Európában lévő menekültekért, amint igyekeznek új életet kezdeni a különböző városokban! Imádkozzunk azért, hogy gyorsan meg tudják tanulni az adott nyelvet, és munkát kapjanak, hogy el tudják tartani a családjukat! Továbbá, imádkozzunk azért, hogy megismerjék Jézust!
·       Imakérés: Imádkozzunk azért, hogy Isten mutassa meg, hogyan érjük el a hozzánk legközelebb állókat: szomszédainkat, munkatársainkat, Isten iránt még nem elkötelezett családtagjainkat és barátainkat! Lehet, hogy mi vagyunk ez egyetlen kapocs, aki által láthatják a mindennapi életben megélt, gyakorlati hitet! Imádkozzunk azért, hogy legyünk hűségesek saját hatáskörünkben, kapcsolatrendszerünkben!

Magyar imacélok:
·       Imakérés: Imádkozzunk a Tiszavidéki és a Dunamelléki egyházterületek választókonferenciáiért, hogy a Szentlélek jelenléte és vezetése alatt történjenek. Egyházunknak olyan vezető testületekre van szüksége, amelyek előmozdítják Isten művét a rájuk bízott területeken, a gyülekezeteknek pedig olyan útmutatást és támogatást biztosítanak, amelyek segítségével élő, virágzó és küldetésüket betöltő közösségekké válhatnak és ebben növekedhetnek.
A Tiszavidéki Egyházterületen 2017. május 21-én Debrecenben
A Dunamelléki Egyházterületen 2017. május 28-án Budapesten

Istennek gondja van a zöldbabra is
- Írta: Kelly Wheeler
A történet néhány évvel ezelőtt esett meg velünk. Tél volt északnyugaton, amikor drága barátnőm, Debbie, aki néhány órányira lakott tőlünk Oregon vidéki részén, meghívott egy hétvégi kiruccanásra.

Indulás előtt felhívtam Debbie-t, és megkérdeztem, vigyek-e valamit. „Nem, dehogy” - válaszolta - „minden van, ami kell, csak gyere!” - válaszolta vidáman.

Amikor besétáltam hozzá néhány órával később, a lakása úgy nézett ki, mintha teljes munkaidőben éttermet üzemeltetne. Receptek és ételek sokasága mindenütt. Mosollyal az arcán fogadott, de aztán sóhajtott egyet. „Elfelejtettem, hogy az egyik ételhez friss zöldbabra van szükségem.”

„Ó, mondanod kellett volna, hoztam volna neked!” - válaszoltam.

„El kell mennünk a Safeway áruházba, és venni egy kis zöldbabot” - javasolta a barátnőm.

„Miről beszélsz?! Tél van! Most biztos, hogy nem találsz zöldbabot még ott sem!” - mondtam ellent.

Pár percig vitatkoztunk, aztán Debbie megelégelte: „Mire való ez? Imádkozzunk inkább!”

Miközben Debbie őszintén és lelkesen imádkozni kezdett, én azt mondogattam magamban: „Milyen nevetséges! Én szoktam imádkozni a vizsgákért, meg hasonló komoly dolgokért, de egy adag zöldbabért? Ez olyan piti dolog!” Debbie azonban folytatta az imát, és engem lenyűgözött gyermeki hite, szeretete és tisztelete az Úr iránt.  

Amikor végül megérkeztünk a legközelebbi Safeway zöldséges részlegéhez, egy kedves eladó köszönt ránk, aki éppen az árukat rendezgette. „Segíthetek valamiben?” - kérdezte.

„Igen!” - vágta rá Debbie. „Egy karton friss zöldbabot szeretnénk venni.”
„Ó, sajnálom, hölgyem!” - mentegetőzött az eladó összevont szemöldökkel. „Jelenleg nincs friss zöldbabunk. Nincs szezonja.”

Debbie magabiztos hangon, ugyanakkor tiszteletteljesen kérte az eladót újra, hogy hozza ki a raktárból a friss zöldbabot, és azt is elmondta, hogy mi ezért imádkoztunk.

A férfi kicsit meglepetten nézett a barátnőmre, és újra leszögezte: „Hölgyem, én vagyok ennek a részlegnek a vezetője, én magam szoktam megrendelni minden friss árut. Biztosan nincs friss zöldbabunk a raktárban sem. Van konzerv bab, vagy fagyasztott zöldbab, de friss nincsen.”

„Uram, tudja, kik vagyunk mi?” - kérdezte lelkesen Debbie. A férfi kérdőn nézett rá. „Mi a Király lányai vagyunk. Az a zöldbab ott van bent, úgyhogy kérem, hozza ki nekünk!”

Amikor az eladó hátrament a raktárba, biztos voltam benne, hogy hívni fogja a biztonsági őröket, és megkér, hogy hagyjuk el az üzletet.

Ám néhány perccel később visszajött, kezében egy karton friss zöldbabbal. Megilletődve nézett ránk, és odanyújtotta a babot Debbie-nek. „Én nem rendeltem zöldbabot, úgyhogy itt valami csoda történhetett!”

Kelly Wheeler fodrászként dolgozik a Washington állambeli Walla Wallában, és munka közben szívesen tesz bizonyságot a vendégeknek Jézusról.

2017. május 10., szerda

Heti imacélok - május 7-14. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK

Heti imacélok  
(május 7-14.)

·       Imakérés: Kérlek, imádkozzatok az „Érd el a világot: kérdések, melyek a gyermekek, nők és családok életét érintik” elnevezésű konferenciáért, mely május 10-13 között kerül megrendezésre, Budapesten. A Generál Konferencia Gyerek-, Női-, és Családi- Szolgálatok Osztálya szervezi ezt az eseményt. Kérlek, csatlakozz hozzánk imádságban, hogy Isten különleges módon legyen jelen ezen az eseményen. (Azok, akik szeretnének megtudni többet az eseményről, ide kattinthatnak: https://www.facebook.com/RTWBudapest2017)
·       Imakérés: Kérlek, imádkozzatok Gary Krause testvérért, az Adventist Mission igazgatójáért, Homer Trecartin testvérért, az Adventist Mission igazgatóhelyetteséért és Doug Venn testvérért, a Globál Misszió Befolyásközpontok ágának vezetőjéért! Imádkozzatok, hogy legyen bölcsességük, miközben arra törekszenek, hogy élővé tegyék a missziómunkát minden adventista számára, és segítik a nagyvárosok elérésére szerte a világon!
·       Imakérés:  Imádkozzunk Gary Blanchard testvérért, a Generál Konferencia új ifjúságvezetőjéért! Kérlek, imádkozzunk az Ifjúsági Osztály „Egy év a misszióban” elnevezésű kezdeményezéséért, ami azzal a céllal indult, hogy a következő generáció tagjai közül képezzen ki városi misszió vezetőket. Imádkozzunk az Ifjúsági Osztály cserkészprogamjáért is, mert annak keretében is városi misszió vezetőket képeznek, akik embereket fognak elérni Jézus számára.
·       Imakérés:  Kérlek, imádkozzunk azért, hogy Isten áldása kísérje a befolyásközpontok működését szerte az Inter-európai Divízióban!
·       Különösen imádkozzunk a milániói befolyásközpontért, ahol menekültek tanulnak Jézusról, és a szervezők szeretnék az egész régióra kiterjeszteni ezt a programot.

Magyar imacélok:
·       Imakérés: Imádkozzunk a Tiszavidéki és a Dunamelléki egyházterületek választókonferenciáiért, hogy a Szentlélek jelenléte és vezetése alatt történjenek. Egyházunknak olyan vezető testületekre van szüksége, amelyek előmozdítják Isten művét a rájuk bízott területeken, a gyülekezeteknek pedig olyan útmutatást és támogatást biztosítanak, amelyek segítségével élő, virágzó és küldetésüket betöltő közösségekké válhatnak és ebben növekedhetnek.
A Tiszavidéki Egyházterületen 2017. május 21-én Debrecenben
A Dunamelléki Egyházterületen 2017. május 28-án Budapesten

Hogyan lett két vasárnapot ünneplő lelkész hetednapi adventista – írta: Hee-Sook Kim elbeszélése alapján Andrew McChesney
Egy napon, két könyvevangélista és én házról házra jártunk egy Palyari nevű kisvárosban, közel Dél-Korea fővárosához, Szöulhoz. Ahogy sétáltunk az utcán, megláttunk egy hatalmas hirdetőtáblát, ami papnövendékeknek kínált egy csendes helyet. Úgy döntöttünk, utána járunk a dolognak.

A cím, mely a táblára volt nyomtatva, elvezetett minket egy házaspár otthonához. Mindketten lelkészként szolgáltak Dél-Korea egyik legnagyobb vasárnapünneplő felekezeténél. Ezt azonban még nem tudtuk, amikor kinyitották az ajtót.

„A Koreai Kiadótól jöttünk, és szeretnénk veletek megosztani pár könyvet” – mondtuk.

Nagy meglepetésemre, a férj felismerte a Hetednapi Adventista Egyház kiadójának a nevét. Rögtön megkérdezte tőlünk: „Miért szombaton jártok gyülekezetbe?”

A teremtés történetének alapján elmagyaráztam, hogyan teremtette Isten hat nap alatt a földet, majd megpihent a hetedik napon, szombaton, és megszentelte azt. Adtam a párnak egy levelező bibliatanulmányt, és megígértem, hogy egy hét múlva hozom a következőt.

Ahogy tovább beszélgettünk, észrevettem, hogy a férfi, Ki-Jo Moon, sokat tudott a Bibliáról. Ezután megtudtam, hogy 30 éve lelkészként szolgál, felesége, Soon-Ae Byun, pedig közel egy évtizede lelkész. Így, amikor legközelebb meglátogattam őket, bemutattam nekik az Adventista Egyház társalapítója, Ellen G. White Korszakok küzdelme könyvsorozatát. Ez az öt könyvből álló sorozat 300,000 koreai wonba kerül, ami körülbelül 265 amerikai dollár. De azt mondtam nekik, hogy megkaphatják a könyveket ingyen.

A lelkész komoly érdeklődést mutatott Dániel könyve iránt, és azt kérdezte, tudok-e róla pár dolgot. Következő látogatásomkor elvittem magammal a szövegmagyarázatokat Dániel és a Jelenések könyvéről.
Nem sokkal később, a lelkész írt nekem egy üzenetet. „Úgy tűnik, egész életemben felszínesen tanulmányoztam a Bibliát” – írta. „Nem lenne probléma, ha meglátogatnám a gyülekezetedet?”

Úgy látszott, a lelkésznek tetszenek az istentiszteletek, és vissza is tért pár alkalommal, de azután nem jött. Imádkoztam. Kíváncsi voltam, mi történhetett. Minden alkalommal, amikor felhívtam, különböző kifogásokat hozott fel: túl elfoglalt, vagy nem érzi jól magát. Később megtudtam, hogy a felesége megtiltotta neki, hogy az adventista imaházba járjon. Így zsémbelődött: „Te lelkész vagy. Szégyen, amit teszel! Nem kellene ezt csinálnod!” Én azonban továbbra is hívtam a gyülekezetbe.

Hét évvel az első találkozásunk után, meghívtam a lelkészt egy egészségszemináriumra a gyülekezetbe. A szeminárium része volt egy különleges detoxikálásról szóló előadás, ahol a résztvevők frissen készített gyümölcsleveket kóstolhattak, melyek tisztítják a testet.

Meséltem a lelkésznek erről az előadásról, és ezt mondta: „Jobb lenne, ha a feleségemmel beszélnél erről.” Így felhívtam a feleségét, ő pedig beleegyezett, hogy eljöjjenek a férjével. Ez volt az első alkalom, hogy az asszony valamilyen érdeklődést mutatott az Adventista Egyház iránt.

A tavalyi év végén a pár elfogadta a meghívásomat egy evangelizációs sorozatra. A férjet úgy tűnt, meggyőzte az üzenet, de még mindig nem volt abban biztos, hogy csatlakozzon-e az egyházhoz. Tehát meghívtam őket egy másik evangelizációs sorozatra is. Eljöttek minden este, és ezt mondták: „Teljesen megértettük az üzenetet.”

Nyolc év és rengeteg ima után, 2017 februárjában, a férj és a feleség együtt keresztelkedett meg és váltak az Adventista Egyház tagjaivá. Isten Szava és az egészségről szóló üzenet életeket változtat meg!