2017. november 21., kedd

Heti imacélok - november 19-26. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK

Heti imacélok
(2017. november 19-26.)

·       Dicsőítő beszámoló: Köszönjük, hogy imádkoztatok az AMEN időszakos klinikáért, amelynek a Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciai Központja adott otthont a Marylandi Silver Springben. Az emberek hajnal 4 órakor már sorakoztak, hogy ingyenes orvosi vizsgálatban és fogorvosi kezelésben részesüljenek. Önkénteseink több mint 400 személyt láttak el, és több kapcsolatot létesítettek, amelyeket a jövőben tovább lehet építeni.   
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a Generál Konferencia stábjáért, akik a 2020-as ülés logisztikáján dolgoznak, amely az Indiana állambeli Indianapolisban kerül megszervezésre. Imádkozzatok azért, hogy Isten akaratát keressék minden tevékenységükben. Különösen Sheri Clemmert és Miriam Taylort szeretnénk imában Isten elé vinni, akik a színfalak mögötti részleteket dolgozzák ki. Imádkozzunk azért, hogy Isten adja nekik Szentlelkét, bölcsességet és erőt!
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok továbbra is Japánért és a Teljes Tagbevonás eseményeiért, amelyek 2018-ban történnek majd! Imádkozzunk azokért a fiatal felnőttekért, akik házról-házra terjesztik irodalmunkat! Imádkozzunk azért, hogy szívek nyíljanak meg, és készüljenek elő az előttünk álló előadásokra. Imádkozzunk megfelelő pénzalapért, hogy több  kiadványt, valamint Ellen White könyveit le tudják fordítani japán nyelvre!   
·       Imakérés: Imádkozzatok azért a 34 millió emberért, akik a Kelet-Közép-Afrikai Divízió 10 legkevésbé elért városában élnek! Imádkozzunk azért, hogy Isten támasszon misszionáriusokat, akik ebben a nagyrészt el nem ért régióban gyülekezeteket alapítanak.
·       Imakérés: Imádkozzunk az imaszolgálatokért, hogy minden divízió, unió, egyházterület és helyi gyülekezet aktív részévé váljanak! Imádkozzunk azért, hogy a testvérek komolyan vegyék az imára való felhívást, nem csupán saját gyülekezetük vezetőiért, hanem a környezetükben élő hitetlenekért is, mert veszélyes időket élünk, amikor az emberek az örök kárhozat vagy az örök élet mellett dönthetnek.    
Magyar imacélok:
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a Ki a sótartóból Missziótalálkozó következő alkalmáért! Az előkészületek már folynak. Előadónk Raafat Kamal testvér lesz.
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a magyar egyház uniójának és egyházterületeinek vezetőségéért és bizottsági tagjaikért, akik a következő év terveit fektetik le! Imádkozzunk azért, hogy olyan tervek szülessenek, amelyek Istent megdicsőítik és az egyház küldetését hatékonyan előmozdítják!   
·       Imakérés: Imádkozzunk a magyar egyház missziós tevékenységeiért! Imádkozzunk a Bibliai szabadegyetemek, a Reformáció 500. évfordulója kapcsán tervezett missziós programok, evangelizációk, bibliaklubok sikeréért és áldásáért!
·       Imakérés: Imádkozzunk a meglévő és induló befolyásközpontokért (Debrecen, Miskolc)!

A csodaiskola Istennek szentelése Mianmarban
- írta: Andrew McChesney
A kapcsolatok nagyon fontosak Mianmarban. Nem az a fontos, hogy ki vagy, vagy mid van, hanem, hogy kit ismersz, aki számít ebben a dél-ázsiai országban.

De a kapcsolatok valahogy nem működtek a hetednapi adventista vezetők számára, akik engedélyt akartak szerezni egy nagy iskola építésére Mianmar fővárosában, Yangonban. A beiratkozott diákok száma meghaladta a 650-et. Ennyien fértek el két kis épületben, amelyet 1975 óta használtak, így a tanároknak nem volt más választása, mint elküldeni az új jelentkezőket.

Az egyház vezetői megkeresték Yangon város hatóságait, hogy engedélyt kérjenek egy teljesen új épület felépítésére, de úgy tűnt senki sem akarja aláírni az engedélyeket. A vezetők próbálkoztak saját ismerőseikkel, akik a város vezetésében dolgoztak, de ismét eredménytelenül.   

Az Egyesült Államokban a Generál Konferencia, az adventista világegyház vezető testülete, felismerte egy új iskolaépület szükségességét, és elfogadta a Dél-ázsiai-Csendes-óceáni Divízió kérelmét – amelynek a területén található Mianmar –, hogy a 2012-es tizenharmadik szombatiskolai adományok egy részét az iskola építésére különítse el.

Az adományok összegyűltek, de a helyi egyházi vezetők még mindig nem találták meg a megfelelő kapcsolatot a város vezetésében, hogy az építkezést engedélyezzék. Így telt el három év.

Ezek után új egyházi vezetést választottak a soron következő választásokon. Az új vezetésnek semmi kapcsolata nem volt a város hatóságaival, ezért csüggedten feltartották a kezüket. A helyzet lehetetlennek tűnt.

Samuel Saw a Dél-ázsiai-Csendes-óceáni Divízió elnöke, aki Mianmarban született, finoman megdorgálta az egyházi vezetőket: „Persze, nincs kapcsolatotok, és nem ismeritek a megfelelő embert” – mondta – „de van Istenünk. Ha kérjük, meg fog segíteni.”

Azt javasolta, hogy a vezetők imádkozzanak, és újra nyújtsák be az építkezési dokumentumokat engedélyeztetésre. A vezetők imádkoztak, és bementek a városházára, ahol egy hölgy köszöntötte őket az asztalnál. Szeme felcsillant, amikor hallotta, hogy ők a Yangon Adventista Iskolát képviselik.

„Abból az iskolából valók?” – kérdezte. „Én ott tanultam. Annyira tetszenek az értékei és az oktatás, hogy két gyermekem is ott tanul jelenleg.”

Ahogy tudomást szerzett az építkezési tervekről, azonnal kijelentette, hogy biztosítja őket arról, hogy minden engedélyük aláírásra kerül.

„Segítek” – mondta. „Mindent megteszek magukért.” És meg is tette. Rövid időn belül elkezdődött az iskola építése.


Az új, hatemeletes iskolaépület egy igazi válasz az imákra. Nemrégiben avatta fel Ted N.C. Wilson, a Hetednapi Adventista Egyház elnöke, több tucat tanár, diák és egyházi vezető jelenlétében. Az új épület 800 diáknak ad otthont és még többen is elférnek, ha a régi épületeket továbbra is hasznosítják. Samuel Saw, a divízió elnöke az építkezést merő csodának nevezte. „Lehet, hogy nincsenek kapcsolataink a hatóságoknál, de a legfontosabb kapcsolattal rendelkezünk: Istennel vagyunk közösségben” – mondta Saw egy interjúban.  

2017. november 14., kedd

Heti imacélok - november 12-19. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK

Heti imacélok
(2017. november 12-19.)

·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok az év végi ülésekért, amelyek ezen a héten kezdődnek a Dél-csendes-óceáni Divízióban! Imádkozzatok a Szentlélek bölcsességéért és áldásáért a vezető pozícióban lévő testvéreink életében e divízió területén!  
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a befolyásközpontokért, amelyeket szerte a világon kialakítanak! Imádkozzunk együtt azért, hogy ezek működését áldás kísérje, és ezreket nyerjenek meg Jézusnak! Imádkozzunk a Nagyvárosi misszió kezdeményezésért, és azért, hogy sokan válaszoljanak a hívásra, és szolgálni kezdjenek az Úrnak! Még mindig nagyon sok nagyvárosi terület van, ahol egyáltalán nincs adventista jelenlét.
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok mindazokért, akiket az elmúlt nyáron, illetve ősszel sújtottak hurrikánok, árvizek, tüzek és tornádók! Imádkozzunk együtt azért, hogy Isten általunk is gondoskodni tudjon az újjáépülő családokról, gyülekezetekről, közösségekről! Imádkozzunk azért, hogy mindnyájukhoz elérjenek a segélyek és a segítő kezek!  
·       Imakérés: Imádkozzatok azokért a menekültekért, akik nehéz körülmények között élnek a menekülttáborokban a Közel-Keleten és Európában! Imádkozzunk azokért a bevándorlókért is, akik a közvetlen környezetünkben vannak, és le is szeretnének telepedni. Imádkozzunk azért, hogy Isten adjon bölcsességet ahhoz, hogy tudjuk, hogyan szolgáljunk nekik gyakorlati és személyes módon az Ő dicsőségére!
·       Imakérés: Imádkozzunk a Hetednapi Adventista Egyház médiahálózataiért, amelyek szerte a világon terjesztik az evangéliumot! Imádkozzunk különleges bölcsességért, és e kommunikációs csatornák védelméért, különösen azokon a területeken, ahol egyre nehezebb lesz szabadon szólni az evangéliumot!   
·      Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a Hope Channel mintegy 50 adójának igazgatójáért és munkatársaiért! Ezek az adók 56 nyelven hirdetik az evangélium üzenetét.   

Magyar imacélok:
·       Hálás beszámoló: Köszönjük imáitokat és részvételeteket a Ki a sótartóból Missziótalálkozón. A Jó Isten megsegített és megtapasztaltuk bőséges áldásait. Imádkozzunk azért, hogy ennek pozitív hatása érezhető legyen gyülekezeteink ébredésében és Isten művébe való bekapcsolódásban! 
·       Imakérés: Imádkozzunk a magyar egyház missziós tevékenységeiért! Imádkozzunk a Bibliai szabadegyetemek, a Reformáció 500. évfordulója kapcsán tervezett missziós programok, evangelizációk, bibliaklubok sikeréért és áldásáért!
·       Imakérés: Imádkozzunk a meglévő és induló befolyásközpontokért (Debrecen, Miskolc)!

Imáitok ereje
- írta: Audrey Andersson

Az elmúlt év során az imakérések között szerepelt az is, hogy imádkozzatok a Transz-Európai Divízió titkáráért, akinek férje elhunyt egy munkahelyi balesetben. Én vagyok az az asszony, akiért imádkoztatok, és most szeretnék bizonyságot tenni arról, miként válaszolt Isten az imáitokra. 

Amikor megkaptam a férjem haláláról szóló hírt, éppen a ciprusi Larnaca repülőtéren ültem, és vártam, hogy felszállhassak a gépre. 24 órával később otthon voltam Svédországban, és próbáltam feldolgozni a tényt, hogy a férjem, aki még ép és egészséges volt a reggeli Skype beszélgetésünk idején, most halott. Az ember egyszerűen nem számít arra, hogy a szerettei közül bárki is meghaljon 55 éves korában.

Az első napokban olyannyira elborított a fájdalom és a gyász, hogy képtelen voltam összefüggően imádkozni. Így hát a békesség és bizonyosság, ami akkor körülvett, kétségtelenül a testvéreim imájának volt köszönhető, akik imádkoztak értem, és kitöltötték a hézagokat, amik botladozó nyelvem miatt voltak az imáimban.

Azokra a sötét napokra visszatekintve látom, hogy imáitok sokféle módon találtak meghallgatásra: tudtam éjjelenete aludni; képes voltam részt venni a temetésen és a megemlékezésen anélkül, hogy gyógyszerre lett volna szükségem; a baleset után hat héttel már vissza tudtam menni dolgozni, pedig az orvosok több havi szabadságot javasoltak; és világos elmével tudtam kezelni a bonyolult helyzeteket, amelyek amiatt adódtak, hogy a férjem helye üresen maradt a munkahelyén, s egyetlen munkatársát sem érte végül is kár.

A világ sok tájáról kaptam támogató, vigasztaló üzeneteket, de kettő közvetlenül kapcsolódott a hivatalosan megjelent imakéréshez. Néhány héttel a baleset után kaptam egy képeslapot három hölgytől az angliai Ipswichből, akik azt írták, hogy olvasták az imakérést, és szeretnék, ha tudnám, hogy bár nem ismernek engem, mégis imádkoznak értem.

Hat hónappal később egy reptéri buszon ültem, úton egy konferenciára. Mivel tudtam, hogy utastársaim is a konferenciára mennek, bemutatkoztam. 15 perccel később az egyik hölgy megszólalt: „Mit mondtál, mi a neved?” Amikor megismételtem a nevemet, felkiáltott: „Mennyit imádkoztunk érted! Olvastunk a férjed balesetéről, és azóta imádkozunk érted!” Megöleltük egymást, és sírtunk!

Igen, az ima változást hoz! Tudom, hogy én is azért állok ma erősen, mert sok-sok imát mondtatok el értem válaszként az egy évvel ezelőtt megfogalmazott imakérésre. Az elmúlt egy évben mérhetetlenül sok áldást kaptam. Isten nem hagyott el engem. Bizonyította, hogy velem van a jelenben, és bizonyos vagyok abban,hogy a jövőben sem fog magamra hagyni. Köszönöm szépen az imáitokat!

Audrey Andersson a Transz-Európai Divízió titkára.

2017. november 5., vasárnap

Heti imacélok - november 5-12. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK

Heti imacélok
(2017. november 5-12.)

·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a Dél-Ázsia-Csendes-Óceáni Divízióért, mert az ott szolgáló vezetők jövő héten tartják az év végi üléseiket. Imádkozzunk, hogy legyen bölcsességük és a Szentlélek áldása kísérje minden megbeszélésüket és döntésüket, amit meghoznak! 
·      Imakérés: Kérünk, imádkozzatok mind a 13 divízióért és a MENÁ-ért, hiszen az év végi ülések mindegyik területen az elkövetkező néhány héten fognak zajlani.
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok Istenhez, hogy adjon bölcsességet arra nézve, milyen módon haladhatna jobban előre az egyház missziója és Máté 28 misszióparancsának teljesítése, hogy elérjük a világot Krisztus számára, amíg időnk van.
·      Imakérés: Imádkozzatok a vezetésben szolgálók mindegyikének házasságáért, személyes kapcsolataiért! Imádkozzatok, hogy Isten óvja az otthonaikat, így azok - Ellen White szavaival élve - a menny előízét jelentsék mindenki számára. Imádkozzunk azért, hogy az egyház vezetői szem előtt tartsák azt, hogy családjuk a legfontosabb szolgálati területük, mert sátán tudja, hogy ha a család veszélybe kerül, vagy rossz hírbe keveredik, sokkal nehezebb lesz szolgálni másoknak.
·       Imakérés: Imádkozzunk az egyház vezetőinek gyermekeiért, legyenek azok a helyi lelkészek gyermekei, vagy a világszéles egyház vezetésében szolgálók gyermekei! Imádkozzunk azért, hogy ők (legyenek bármilyen korúak) mély és szoros kapcsolatot ápoljanak Jézussal!  
·      Imakérés: Kérünk, imádkozzatok, hogy Isten segítsen időt találni arra, hogy Jézussal való, személyes kapcsolatunkat kitartóan ápoljuk, és ne siessük el a naponkénti áhítatainkat! Sátánnak ezernyi módszere van ara, hogy elvonjon ettől, és a harc csak még ádázabb lesz. Mély és élő lelki tapasztalatra van szükségünk, hogy legyen tapasztalatunk, amit megoszthatunk másokkal.  

Magyar imacélok:
·       Imakérés: Imádkozzunk a magyar egyház missziós tevékenységeiért! Imádkozzunk a Bibliai szabadegyetemek, a Reformáció 500. évfordulója kapcsán tervezett missziós programok, evangelizációk, bibliaklubok sikeréért és áldásáért!
·       Imakérés: Imádkozzunk a meglévő és induló befolyásközpontokért (Debrecen, Miskolc)!

Szabadulás az aranybányából
- írta: Julia O'Carey

A zárt ország egyik házi gyülekezete régóta nem tapasztalt növekedést, ezért a körzetvezető meglátogatta a tagokat, és bátorította őket arra, hogy böjtöljenek és imádkozzanak megmentendő lelkekért. Ebben a kommunista országban a gyülekezeti tagok kihallgatásokra, pénzbüntetésre, rendőri zaklatásra számíthatnak, ha bizonyságtevésen kapják őket, ezért óvatosan kell végezniük a nyilvános evangelizálást. Ám ennek a csoportnak a tagjai összegyűltek, és imádkoztak azért, hogy a Szentlélek adjon szívükbe szeretetet az emberek iránt, valamint bátorságot, hogy elmenjenek és bizonyságot tegyenek a hitükről.

Következő szombaton beterítették a környéket prédikációt tartalmazó DVD lemezekkel. Diu* megállt egy asszony előtt, aki húst árult az út szélén. A hölgy megkérdezte tőle: „Férjnél vagy?”  „Nem, még nem” – válaszolta Diu mosolyogva. „De nem érzem magam egyedül. Annyira szeretem Jézust, hogy ez kicsit olyan, mintha Ő lenne a férjem” – fűzte tovább szavait. Az asszony nagyon meglepődött! Soha senki nem beszélt még neki Jézusról! Hirtelen könnyekben tört ki. Most Diun volt a sor, hogy meglepődjön. „Mi a baj?” – kérdezte szelíden az asszonytól, miközben közelebb hajolt hozzá.

„Eszembe jutott a fiam, Tuan*” – rebegte elcsukló hangon. „Két évvel ezelőtt eltűnt, és fogalmam sincs, hogy hol lehet, és mi történt vele. A hadseregben szolgált. Kérdeztem az őrmesterét, hallgat. Elmentem egészen a főparancsnokig, de senki nem válaszol nekem.” Diu érezte, hogy ennek a reményvesztett, összetört szívű anyának csodára van szüksége. Vigasztalni kezdte, és megígérte neki, hogy ő és a gyülekezeti tagok imádkozni fognak a fiáért.

Így is tettek: összegyűltek, böjtöltek és együtt imádkoztak. Isten meghallgatta imáikat és választ is küldött őszinte könyörgésükre, mert Ő szereti a MENTŐAKCIÓKAT! Ez a művelet pedig nem volt túl nehéz a Mindenható számára, aki egykor saját fiát küldte el a történelem legnagyobb mentőakciójára!

Amikor hetedik napja imádkoztak, Isten egy angyalt küldött abba a sötét bunkerbe, ami egy aranybánya kellős közepén volt, az országhatár mentén. Egy maffiabanda itt tartotta fogva ugyanis Tuant. Különös, természetfeletti álom kerítette hatalmába az összes, éppen ügyeletben lévő őrt. Az angyal megragadta Tuan karját, és kivezette őt a szabadba. Bár Tuan többször kísérelt már meg szökést, amiért mindig szörnyű kínzást kapott, ez alkalommal egyáltalán nem tapasztalt félelmet.

Az angyal megmutatta Tuannak az utat, és azt parancsolta neki, hogy fusson. Tuan azon a holdfényes éjszakán futott, futott, át az erdőn, hogy mentse az életét. Amikor a nap megjelent a horizonton, leintett egy autóbuszt. „Nincs nálam pénz, de elvinne egy darabon?” – kérdezte kétségbeesetten a sofőrt. „Igen, persze, szálljon fel!” – válaszolta a sofőr. Elvitte Tuant egészen a szülővárosáig, ahol egy jószívű idegen megengedte, hogy egyetlen fontos hívást elintézzen: értesítse az édesanyját.

El tudom képzelni, micsoda örömöt érzett Tuan anyja, amikor meghallotta fia hangját a telefonban! Milyen boldog volt a találkozásuk! Tuan egy hónapig maradt benn a házban, mert félt kimenni az utcára. Azzal töltötte az idejét, hogy megismerte Szabadítóját, Jézust, akit Diu mutatott be a bibliatanulmányokon keresztül neki és édesanyjának. Ma már mindketten Jézus hűséges követői. Három szomszédjuk, aki tanúja volt a leírhatatlan csodának, szintén minden szombaton átmegy hozzájuk istentiszteletre, és tanulnak a keresztségre is.

Ez a történet arra a gondolatra vezetett engem, hogy – képletesen szólva – milyen sokan rekedtek manapság aranybányában! Rabságban tartja őket házassági problémájuk, kétségbeesésük, betegségük, vagy akár a gazdagság és a siker. Sokan nem látnak kiutat jelenlegi helyzetükből. Istennek azonban van egy különleges terve mindnyájunk szabadítására. Az első lépés mindig az, hogy kiáltunk hozzá, hiszen Ő mindig szívesen válaszol a csüggedt szívből jövő, őszinte imádságra.

Julia O. Carey az A.S.A.P. Szolgálat vezetője. A mozaikszó a Délkelet-Ázsiában bajba jutottakért dolgozó ügyvédek szervezetét jelenti. A szervezetről többet megtudhatsz az asapministries.org weboldalon.


* A neveket a történet szereplőinek biztonsága érdekében megváltoztattuk.

2017. október 31., kedd

Heti imacélok - október 29-november 5. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK

Heti imacélok
(2017. október 29-november 5.)

·      Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a „Reformációs szemináriumokért”, amelyeket az Egyesült Államok különböző településein tartanak, a Protestáns Reformáció 500. évfordulója alkalmából. Imádkozzunk azért, hogy sokan világosan megértsék a Biblia igazságát, és felismerjék a folyamatban levő események fontosságát.  
·      Imakérés: Kérünk, imádkozzatok Isten népéért, hogy ne legyen rá hatással a modern kultúra nyomása, és ne sodorja el a világ lelkülete! Imádkozzunk azért, hogy szilárdan megálljunk az igazságban, ahogyan Luther Márton is tette az ő idejében. Imádkozzunk azért, hogy legyen bátorságunk merész imákat mondani az evangélium ügyének előmozdításáért.  
·      Imakérés: Kérünk, imádkozzatok Japánért és a Teljes tagbevonás eseményeiért, amelyeket 2018-ra terveztek! Imádkozzunk azért, hogy Isten vonzzon fiatal felnőtteket az egyházba, mivel nagyon kevesen vannak 50 év alattiak. Imádkozzunk azért, hogy fiatal felnőttek elfogadják az igazságot és aktív gyülekezeti tagokká váljanak!
·      Imakérés: A Kelet-Japán Egyházterület elnöke, Nozoma Obara kéri az imáitokat, főleg Akita városáért (itt van a legmagasabb öngyilkossági ráta). Obara bátran és hittel indul el, kérve a gyülekezetei tagjait, hogy csatlakozzanak hozzá az Imaséta programba a Kelet-Japán Egyházterületen át. Csatlakozzunk hozzájuk mi is imában! Isten csodákat tud tenni.
·      Imakérés: Imádkozzunk a Közel-Kelet Észak-Afrikai Unióért (MENA) és az ottani nehéz munkáért! Imádkozzunk a nyelvi nehézségek megoldásáért. Ez nagy kihívás az Unió utazó stábjának és vezetőinek, akik 20 különböző országot látogatnak meg. Imádkozzunk a nyelvek ajándékáért, ami megkönnyíti személyes munkájukat!
·      Imakérés: Kérünk, imádkozzatok azokért, akik a 2020-as Indianapolis-i Generál Konferencia részleteit és logisztikáját kidolgozzák. Imádkozzunk azért, hogy Isten akaratát keressék mindenben, amit tesznek, és hogy Isten megdicsőüljön abban, ahogy a stábbal és a világi szakemberekkel együtt munkálkodnak. 

Magyar imacélok:
·       Hálás beszámoló: Köszönjük imáitokat és részvételeteket a Ki a sótartóból Missziótalálkozón. A Jó Isten megsegített és megtapasztaltuk bőséges áldásait. Imádkozzunk azért, hogy ennek pozitív hatása érezhető legyen gyülekezeteink ébredésében és Isten művébe való bekapcsolódásban! 
·       Imakérés: Imádkozzunk a magyar egyház missziós tevékenységeiért! Imádkozzunk a Bibliai szabadegyetemek, a Reformáció 500. évfordulója kapcsán tervezett missziós programok, evangelizációk, bibliaklubok sikeréért és áldásáért!
·       Imakérés: Imádkozzunk a meglévő és induló befolyásközpontokért (Debrecen, Miskolc)!

Luther tanításai az imáról
- írta: Melody Mason
Valószínű, hogy Luther Márton az elmúlt 500 év legismertebb keresztény reformátora. Az 1500-as évek Protestáns Reformációjának vezető személyiségeként tartják számon.  Isten Igéjének tanulmányozása és a napi több órás ima által megerősödve, szembe tudott szállni a pápai Róma tévedéseivel és hamis tanaival, amelyek sötétségben tartották a hívők sokaságát évszázadokon át. Egyedül Isten Igéjének tiszta igazságára alapozva és a Szentlélek áldása által felhatalmazva olyan hatást gyakorolt, amely az egész keresztény világot megmozgatta. Hatását máig érezzük. Úgy döntött, hogy vállalja a látszólag lehetetlent, a pápai vezetők pedig máglyára akarták küldeni őt (éppúgy, mint a többieket előtte). Megingathatatlan maradt, annak ellenére, hogy a sötétség erői életére törtek.

Akik látták töretlen bátorságát, és akiket meggyőzött az általa tanított bibliai igazság, társultak hozzá. Mi volt a titka? Hogyan tudott olyan bátran szembeszállni az akkori világ legbefolyásosabb vallási vezetőivel, úgy, hogy ne ingassák meg? A válasz: az ima. Ereje a titkos imahelyről származott.  

Fontoljuk meg Luther Márton következő bizonyságtételét és szilárd hitét az ima erejében – nem a kényszer erejében – a győzelem eléréséért!

„Amikor hatalmas ellenség fogott össze, hogy a reformált hitet megdöntse, és úgy tűnt, hogy ezrek fognak kardot rántani ellene, Luther ezt írta: »Sátán kimutatja dühét. Istentelen főpapok ármánykodnak, és háború fenyeget bennünket. Buzdítsátok a népet, hogy küzdjön vitézül Isten trónja előtt imában és hitben, hogy ellenségeink Isten Lelke által legyőzve nyugodni kényszerüljenek! Legfőbb szükségletünk és legfőbb dolgunk az imádkozás! Tudja meg a nép, hogy ki van téve a kard élének és Sátán haragjának! Ezért imádkozzon!... imáinkkal többet teszünk, mint összes ellenségünk a kérkedésével.«” (A nagy küzdelem 191. oldal)

Annak ellenére, hogy a helyzet kilátástalannak és reménytelennek tűnt, Luther Márton tudta, hogy egy olyan Istent szolgál, akit nem korlátoznak és nem irányítanak gonosz emberek, és Isten megjutalmazta az ő hitét. Az ima titkos helyéről olyan erő jött, amely szó szerint megrázta az egész földet a Nagy Reformáció által.

Luther Mártonról feljegyzik, hogy a legnagyobb megpróbáltatások idején „nem múlt el egy nap sem anélkül, hogy Luther ne szentelt volna legalább három órát imára. Mégpedig az elmélyülésre legalkalmasabb órákat választotta ki." Hallani lehetett, hogy cellájának magányában kiönti lelkét Isten előtt, „mint amikor az ember a barátjával beszél. Szavai tele voltak hálaadással, aggódással és reménységgel." „Tudom, hogy Atyánk és Istenünk vagy - mondta -, és hogy szétszórod gyermekeid üldözőit, hiszen Te is veszélyben vagy velünk. Ez a Te ügyed, és csak a Te késztetésedre vettük mi is a kezünkbe. Védj meg hát bennünket, ó Atyánk!"  (A nagy küzdelem 191. oldal)  

Én mi volt Isten válasza az 1500-as évek nagy válságára? Az ihletett írás elmondja: „Isten hallotta szolgái kiáltását. Fejedelmeknek és lelkészeknek erőt és bátorságot adott, hogy őrizzék az igazságot az élet sötétségének világbírói ellen… A protestáns reformátorok Krisztusra építettek, és a pokol kapui sem tudtak diadalt aratni rajtuk.” (A nagy küzdelem 191. oldal)

2017. október 23., hétfő

Heti imacélok - október 22-29. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK

Heti imacélok
(2017. október 22-29.)

·      Imakérés: Imádkozzunk, hogy Isten úgy találjon bennünket, az ő népét, mint akik hűségesen virrasztanak és várják Jézus eljövetelét. Amint közeledik a nagy csalódás újabb évfordulója, könnyen eszünkbe juthat az a gondolat, miért késlelteti Jézus az eljövetelét. Ma azonban mindenütt láthatjuk a próféciák teljesedését. Eljövetele valóban közelebb van, mint gondolnánk.  
·      Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a közelgő Reformációs Szemináriumokért, amelyeket szerte az Egyesült Államokban tartunk, a protestáns Reformáció 500. évfordulója alkalmából. Kérjétek, hogy sokan eljussanak a bibliai igazság világos ismeretére, és felismerjék a jelenlegi események jelentőségét!
·      Imakérés: Imádkozzatok a Egészségvédelmi programért, amit a Generál Konferencia központjában tartunk november 5-én! Az az imánk, hogy Krisztus szeretetével tudjuk szolgálni az embereket, miközben gyakorlati módon segítünk nekik egészségügyi problémáikban.
·      Imakérés: Imádkozzunk folyamatosan a divíziók év végi értekezleteiért, amelyeket világszerte tartanak! Imádkozzunk, hogy Isten adjon a vezetőknek bölcsességet a döntéshozatalban és a jövőbeni tervek elkészítésében!
·      Imakérés: Imádkozzunk a Teljes tagbevonás alapozó munkálataiért Japánban, Zambiában, Ghánában, a Fülöp-szigeteken és egyéb helyeken! Imádkozzunk azért, hogy a vezetők szívét is érintse meg Isten, amint az előkészületekben munkálkodnak, hogy megosszák az üdvösség hírét a haldokló világgal!

Magyar imacélok:
·       Imakérés: Imádkozzunk a Ki a sótartóból Missziótalálkozó közelgő alkalmáért, amelyet 2017. október 28-ra tervezünk Debrecenbe. Fő előadó: Szabó László.
·       Imakérés: Imádkozzunk az ősszel kezdődő missziós tevékenységekért! A nyári szünet után újra indultak a Bibliai szabadegyetemek, a Reformáció 500. évfordulója kapcsán tervezett missziós programok, evangelizációk, bibliaklubok.
·       Imakérés: Imádkozzunk a meglévő és induló befolyásközpontokért (Debrecen, Miskolc)!

Sok megválaszolt ima
- írta: Rick McEdward

„... szívem ujjong szabadításodnak. Hadd énekeljek az ÚRnak, mert jót tett velem!” (Zsolt 13:6, ÚRK).

Érezted már így magad? Én igen. Határozottan emlékszem az első alkalomra, amikor Isten meghallgatta imámat. Első osztályos voltam, és a szüleim vettek nekem ajándékba néhány Hot Wheels kisautót, amiket nagyon szerettem. Megengedték, hogy elvigyek néhányat az iskolába, persze azzal a szigorú kikötéssel, hogy el ne hagyjak egyet se közülük. Hatot vittem magammal másnap, és az első szünetben a barátaimmal önfeledten vájtuk az utakat a földbe a kisautók számára. Amikor megszólalt a csengő, gyorsan összeszedtem az autókat, de csak ötöt találtam meg. A szívem is kihagyott a gondolatra, hogy otthon meg kell mondanom a szüleimnek, hogy elhagytam egyet. Aggodalmamat megosztottam a barátaimmal is, mire mindnyájan letérdeltünk ott, a játszótéren, és kértük Istent, segítsen megtalálni az elveszett kisautót. Amikor kinyitottuk a szemünket, az autó ott hevert előttünk. Azon a napon Isten megerősítette hitemet abban, hogy Ő válaszol az imákra.

Amikor 15 évesen elköltöztem otthonról, hogy egy adventista bentlakásos iskolában éljek, magamban arra kértem az Urat, hogy jöjjön velem. Ott adtam át neki az életemet hívő tanáraim és gondoskodó emberek hatására. Abban az időszakban a családom nem járt az Úrral, és meg is lepődtek azon hogy én Jézus hűséges követője lettem. Péld 3:5-6 verse igen drága lett nekem:  „Bízz az ÚRban teljes szívedből, és ne a magad értelmére támaszkodj! Minden utadon őrá gondolj, akkor ő igazgatni fogja útjaidat.”

Ábrahám és Sára története az egyik kedvencem a Bibliában. Pál kijelenti Róm 4:19-21-ben, hogy Ábrahám és Sára teste nagyjából annyira volt alkalmas a gyermeknemzésre, illetve kihordásra, mintha halottak lettek volna. Ábrahám 100 éves volt, Sára pedig 45 évvel haladta túl a termékeny kort. Közelebb voltak már a sírhoz, mint a nászágyhoz, tehát, gyermekük csak Isten csodájaként születhetett. Ábrahám mégis biztos volt abban, hogy amit Isten megígért, azt meg is tudja tenni.

Te mivel nézel most szembe, ami gyakorlatilag lehetetlen? Régóta vársz már arra, hogy egy imádra választ kapj? Igényeltél már olyan ígéretet, ami nem teljesedett? Érezted már, hogy van olyan elhívásod az életben, ami nem vált valóra? Vagy talán Isten válaszolt szívből jövő kívánságodra, hogy egy másik országban szolgáld Őt, mégis azt tapasztalod, hogy csak küszködsz, és képtelen vagy alkalmazkodni a változásokhoz, amit az új munka, az új ország, az új kultúra jelent? Talán azon tűnődsz, hogy Isten hibázott. Bármilyen ígéretről, elhívásról vagy biblikus kívánságról van is szó, kérd Isten kegyelmét, hogy hittel és türelemmel kitarthass. Isten azt szeretné, ha nem csak várnánk rá, de bíznánk is benne. Isten mindig megtartja az ígéreteit, most ugyanúgy, mint tette a bibliai időkben.


Rick McEdward a Hetednapi Adventista Egyház Közel-Keleti-Észak-Afrikai Uniójának elnöke. 

2017. október 17., kedd

Heti imacélok - október 15-22. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK

Heti imacélok
(2017. október 15-22.)

·      Hálás beszámoló: Köszönjük, hogy imádkoztatok a Generál Konferencia őszi ülésszakáért. Isten megáldott mindenkit jó lelkülettel, és vezette a döntéseket. Sok erőteljes beszámolót hallottunk arról, ahogyan Isten munkálkodik szerte a világban a Teljes tagbevonás kezdeményezése által. Az előadások sok vezetőt bátorítottak és ihlettek, ahogy hazatérnek saját területükre és szolgálatukba. 
·      Imakérés: Kérünk, imádkozzatok az egyház vezetőiért, ahogy hazatérnek saját divíziójukba a Generál Konferencia őszi ülésszakáról és megszervezik saját évvégi ülésszakaikat. Eldönthetitek, hogy személyes imahetet tartotok az elkövetkező napokban saját divíziótok vezetőiért, akik terveket fektetnek le arra nézve, hogy az egyház küldetését előmozdítsák.     
·      Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a közelgő „Reformációs szemináriumokért”, amelyeket szerte az Egyesült Államokban szerveznek a protestáns reformáció 500. évfordulója alkalmából. Imádkozzunk azért, hogy a bibliai igazságos világos bemutatásra kerüljenek és az emberek felismerjék a jelen események jelentőségét.
·      Imakérés: Kérünk, imádkozzatok azokért a testvéreinkért, akik újrakezdik életüket a többszöri hurrikánok, tűzek, tornádók és földrengések után. Imádkozzunk azért, hogy sokan megváltói kapcsolatba kerüljenek Jézussal, amint reményt keresnek a reménytelenség közepette!
·      Imakérés: Imádkozzunk továbbra is a világszéles menekült válságért. A Közel-Keleti menekülttáborokban élők szenvednek a leginkább, de menekültek sokasága szenved a túlélésért mindenfele. Imádkozzunk azért, hogy Isten megmutassa, hogyan segíthetünk a környezetünkben élő menekülteknek!
Magyar imacélok:
·       Imakérés: Imádkozzunk a Ki a sótartóból Missziótalálkozó közelgő alkalmáért, amelyet 2017. október 28-ra tervezünk Debrecenbe. Fő előadó: Szabó László. További információk itt: http://kiasotartobol.adventista.hu/
·       Imakérés: Imádkozzunk az őszi/téli missziós tevékenységekért! A nyári szünet után újra indultak a Bibliai szabadegyetemek, a Reformáció 500. évfordulója kapcsán tervezett missziós programok, evangelizációk, bibliaklubok.
·       Imakérés: Imádkozzunk a meglévő és induló befolyásközpontokért (Debrecen, Miskolc)!

Öt évig imádkozott azért, hogy meggyőződjön arról, hogy Isten valóban létezik  
- írta: Andrew McChesney

Viona Boro harmadikos volt, amikor úgy döntött, hogy énekelni fog.

Viona Ronglap szigetén élt nagyszüleivel, egy kis földterületen, amelyet kókuszdió fák és kenyérfák borítottak a Marshall szigeteken.

Szerette hallgatni, ahogy nagyapja Jézusról énekelt neki Marshall és angol nyelven. A nagypapa egy kenyérfa alatt ült az otthonuk mellett, ukulele-n (négyhúros hawaii gitár) játszott és énekelte a „Jézus szeret” és az „Isten oly jó” című énekeket. Néha éjszaka Viona a földön feküdt és nézte a csillagok millióit, miközben a nagypapa énekelte: „ragyogj, ragyogj kicsi csillag.”

Viona is énekelt, de nagyon halkan. Nem szerette a hangját, és attól tartott, hogy mások meghallják.

Nem sokat tudott Istenről, de hallotta a nagyapjától, hogy Isten meghallgatja az imákat. Ezért eldöntötte, hogy utánajár annak, hogy Isten tényleg létezik, azáltal, hogy szép énekhangot kér tőle.

Nem tudta, hogyan kell imádkozni, ezért csak egyszerűen beszélt Istenhez esténként az ágyában.

„Mit tehetnék azért, hogy a hangom jobb legyen?” – kérdezte.

A következő este újra megkérdezte Istent: „Mit tehetnék azért, hogy jobb legyen a hangom?”

Sokszor elmondta ezt az imát, mire befejezte a harmadik osztályt a helyi általános iskolában. Kitartott ebben, amikor negyedikes és ötödikes volt, de semmi sem történt.

Viona mérges lett, és azon gondolkodott, hogy vajon Isten tényleg létezik-e. De nem adta fel. Tovább imádkozott

Eltelt még három év. Viona tovább imádkozott: „Mit tehetnék azért, hogy jobb legyen a hangom?”

Amikor nyolcadikos volt, meghívták egy gyülekezeti kórusba énekelni. Ő és a többi kórustag órákon át gyakorolták az énekeket az istentiszteletre. „Mindig gyakoroltam” – mondta.

Az egyik napon észrevette, hogy hangja megváltozott. Gyönyörű volt.

Elcsodálkoztam és ezt mondtam: „honnan jött mindez?” Azt mondtam magamban, hogy ez egy csoda és Isten tényleg létezik!”


Két év múlva beiratkozott az Ebeye Hetednapi Adventista iskolába. A 2016-os imahéten Viona elfogadta Jézus megváltójának és eldöntötte, hogy megkeresztelkedik. Ő az első adventista a családban. Szeret énekelni és ukulele-n zenélni az iskolai istentiszteleteken, és telefonban énekel a nagypapájának. Amikor először énekelt, a nagypapa azt mondta: „te szépen énekelsz!” Viona elmondta neki, hogy csodálatos hangja válasz az imájára. Elmondja mindenkinek, hogy Isten létezik és meghallgatja az imákat.

2017. október 9., hétfő

Heti imacélok - október 8-15. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK

Heti imacélok 
(2017. október 8-15.)

·      Imakérés: Kérünk, imádkozzatok továbbra is azokért a gyülekezeti tagjainkért, akik a hurrikán utóhatásai miatt szenvednek Puerto Ricóban és a többi Karib-tengeri szigeten! Emberek halnak meg az alapvető szükségletek hiánya és a forróság miatt. Imádkozzatok, hogy Isten biztosítson számukra vizet, élelmiszert és egyéb szükségleti cikkeket! 
·      Imakérés: Kérünk, imádkozzatok minden érintettért, akiket a tragikus lövöldözés sújtott a nevadai Las Vegasban! Néhány órával a lövöldözés előtt fiatalok GLOW füzeteket osztogattak Las Vegas utcáján, a füzet témája az volt, hogy hogyan találhatunk értelmet a szenvedésben is. Csak Isten a tudója, hány ezer embernek volt szüksége aznap este erre a vigasztalásra. Imádkozzunk azért, hogy sokan forduljanak Istenhez a tragédia után!    
·      Imakérés: Imádkozzunk továbbra is a tervekért és a napirendi pontokért, amelyeket megvitatnak az Éves Ülésszak alkalmain, ami még a következő héten is tart a Maryland állambeli Silver Springben! Imádkozzunk a Szentlélek különleges bölcsességéért az egyház vezetői számára, hogy Isten segítsen nekik jó döntéseket hozni, miközben a világ forrong és a változások sok bizonytalanságot okoznak.
·      Imakérés: Imádkozzunk azért, hogy az Éves Ülésszakon krisztusi szeretet és türelem lelkülete uralja a jelenlévőket, és a Szentlélek vigye előre az egyház misszióját egészen Jézus eljöveteléig!
·      Imakérés: Imádkozzunk különösképpen a Generál Konferencia végrehajtó bizottságáért, aminek tagjai a GK vezetői, valamint lelkészek, laikusok és gyülekezetvezetők szerte Észak-Amerikából, Dél-Amerikából, Közép-Amerikából, Európából, Ázsiából, Indiából, a Csendes-óceáni térségből, a Közel-Keletről, Afrikából és más tájakról. Imádkozzunk azért, hogy a Szentlélek kiáradhasson az Éves Ülésszak minden résztvevőjére!
·      Imakérés: Imádkozzunk minden gyülekezeti tagért, hogy mindnyájan az ima lelkületével vigyázzunk és dolgozzunk, és ne merüljünk lelki álomba! 

Magyar imacélok:
·       Imakérés: Imádkozzunk a Ki a sótartóból Missziótalálkozó közelgő alkalmáért, amelyet 2017. október 28-ra tervezünk Debrecenbe. Fő előadó: Szabó László.
·       Imakérés: Imádkozzunk az őszi/téli missziós tevékenységekért! A nyári szünet után újra indulnak a Bibliai szabadegyetemek, a Reformáció 500. évfordulója kapcsán tervezett missziós programok, evangelizációk, bibliaklubok.
·       Imakérés: Imádkozzunk a meglévő és induló befolyásközpontokért (Debrecen, Miskolc)!

Isten elküldte angyalát, és az ő testvérét  
- írta: Taniesha Robertson-Brown


Ott álltam az utcán az apartmanom előtt, egy nehéz munka várt rám. Felnéztem az égre, és imádkoztam az Úrhoz, hogy ne essen az eső.

Nehéz csomagokat kaptam, de a futár közölte, hogy nem, az már nem tartozik a feladatkörébe, hogy segítsen behordani a lakásba a dobozokat. A csomagok össztömege meghaladta a 770 kilogrammot.

A férjem dolgozott, és még ha otthon lett volna, akkor sem lett volna képes egyedül megbirkózni a feladattal, annyi lépcsőt kell megmászni. Az én fizikai állapotom nem engedte meg, hogy ekkora súlyokat emelgessek és cipeljek.

„Mitévő legyek?” - tépelődtem magamban. Meghajtottam a fejemet, és kértem Istent, küldjön valakit, aki némi fizetség ellenében fel tudja vinni a csomagokat a lakásomra. Megkértem imapartneremet, Laurelt is, hogy járjon közbe az Úrnál érdekemben.

Körülnéztem a parkolóban. Észrevettem egy autót, amiben ült valaki. Imádkoztam, és óvatosan odasétáltam. Minden bátorságomat összeszedtem, és felvázoltam a fiatalembernek a helyzetet. Ő azt válaszolta, hogy a testvérével dolgozik együtt, aki futár a környéken. A fivére épp akkor lépett ki egy szomszédos épületből. Megbeszélték a dolgot, és adtak egy árajánlatot. Megegyeztünk, és nekiálltak a feladatnak. Cipekedtek, mászták a lépcsőket fel-le, fel-le, míg minden csomag benn volt a lakásomban. Milyen fáradtak voltak! Gyorsan kifizettem őket, sokkal többet adtam nekik, mint amennyit kértek, hiszen olyan hálás voltam a segítségükért! Akkor jöttem rá, hogy a nevüket meg sem kérdeztem.  

Bemutatkoztam a futárnak, és a kezemet nyújtottam. „Angel [Angyal] vagyok” - mutatkozott be. A testvére is megmondta a nevét. Ledöbbentem. „Na, ezt add össze!” - motyogtam magamban. Istennek van humorérzéke! Sürgős segítségre volt szükségem, és az Úr egy Angyal nevű férfit küldött, a testvérével együtt.

Egyébként pedig, másnap hihetetlen mennyiségű eső esett. Ha a küldemény másnap érkezett volna, a dobozok eláztak volna, tartalmuk pedig tönkremegy. Isten hatalmas, minden helyzetünket jól ismeri, és meghallgatja imáinkat. Mindenható Úr, aki kész segíteni a szükség idején. Mindegy, mi a feladat, kérd Isten segítségét! Lehet, hogy egy angyalt küld neked!


Taniesha Robertson-Brown a penssylvaniai Pine Forge hetednapi adventista gyülekezet tagja.