2017. szeptember 19., kedd

Heti imacélok - szeptember 17-24. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK

Sürgős: Kérünk, imádkozzatok azokért a testvéreinkért, akiket a legutóbbi hurrikánok, földrengések és tüzek érintettek. Ted Wilson testvért fontos üzenetét olvashatod angolul, ha ide kattintasz!

Heti imacélok
Fókuszban a Dél-Ázsia Csendes-Óceáni Divízió (SSD)
(szeptember 17-24.)

Tények röviden a SSD-ről: A Dél-Ázsia Csendes-Óceáni Divízió (SSD) központja Manilában a Fülöp-szigeteken található. 14 országból áll, melyek a következők: Fülöp-szigetek, Malajzia, Indonézia, Kelet-Timor, Thaiföld, Laosz, Kambodzsa, Mianmar, Banglades, Sri Lanka és Brunei.

Az SSD területén 1,3 milliárd ember él – egyháztagság szempontjából a második legnagyobb a maga 1,3 millió gyülekezeti tagjával. A lakosság több mint 50%-a muzulmán, 30%-a buddhista. A tagság 86%-a a Fülöp- szigeteken és Indonéziában él, a fennmaradó 14% pedig a többi 12 országban.    

·      Imakérés: Imádkozzunk a térség el nem ért embercsoportjaiért, beleértve a muzulmánokat, buddhistákat, hindukat, kínaiakat és az elvilágiasodott embereket! Imádkozzunk az eldugott vidéki területekért, amelyeknek szükségük van arra, hogy az evangélium eljusson hozzájuk!
·      Imakérés: Imádkozzunk a régió befolyásközpontjaiért, hogy el tudják érni a városi embereket! Imádkozzunk több önkéntesért és munkásokért, akik ezekben a központokban dolgoznak majd, hogy a nagyvárosi missziós küldetésünket teljesíteni tudjuk!
·      Imakérés: Imádkozzunk azokért, akik a bangladesi és mianmari áradásokban érintettek!
·      Imakérés: Imádkozzunk azokért a fiatalokért, akik mélyebb kapcsolatra vágynak Istennel! Imádkozzunk az olyan mozgalmakért, mint a Filippínó Fiatalok Jézusért, akik több százan összejönnek, hogy tanulmányozzák Isten Igéjét és megtanulják, hogyan legyenek Krisztus erőteljes bizonyságtevői. Imádkozzunk azért, hogy növekedjenek az Istennek való közösségükben!   
Magyar imacélok:
·       Imakérés: Imádkozzunk a Ki a sótartóból Missziótalálkozó közelgő alkalmáért, amelyet 2017. október 28-ra tervezünk Debrecenbe. Fő előadó: Szabó László.
·       Imakérés: Imádkozzunk az ősszel kezdődő missziós tevékenységekért! A nyári szünet után újra indulnak a Bibliai szabadegyetemek, a Reformáció 500. évfordulója kapcsán tervezett missziós programok, evangelizációk, bibliaklubok.
·       Imakérés: Imádkozzunk a meglévő és induló befolyásközpontokért (Debrecen, Miskolc)!

Istennél van megoldás
- írta: Andrew McChesney
Középiskolai tanulmányai befejeztével Jo-Anna Clayton egy tökéletes főiskolai tervet készített magának. Első évben beiratkozott saját államának, Nyugat-Virginiának egyik állami főiskolájába. Így fel tudta venni az alaptantárgyakat alacsony tandíjért, és otthon tudott maradni még egy évig a szüleivel és három fiatalabb húgával. Ezután azt tervezte, hogy átiratkozik egy hetednapi adventista iskolába, ahol nővérnek tanul. Azért, hogy bebiztosítsa magát, három adventista iskolába is beadta a jelentkezését, amelyek a régióba működtek. Mind a háromba felvették.

Nyáron azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a főiskola látogatási tervei nem megvalósíthatóak, közlekedési eszközök hiányában.

Nemsokára, amikor már csak egy hónap volt az iskolaév kezdetéig, előreláthatólag nem kezdhette el a tanulmányait. Annak ellenére, hogy három adventista iskolába is felvették, hivatalosan nem iratkozott be és nem fizette be tandíjat.

Aztán az édesanyjának, Suzanne-nak eszébe jutott a család egy barátja, aki a Weimar Intézetben dolgozott az ország másik felében, Kaliforniában. „És Weimar?” – kérdezte. Jo-Anna felment az internetre és ott kutakodott egy kicsit.

„Nem akarok Kaliforniába menni” – mondta az édesanyjának. „Nagyon messze van.” „Legalább elgondolkodhatnál rajta és imádkozhatnál érte” – mondta az édesanyja.

Jo-Anna nem tudott ellenkezni ezzel. „Amit Isten mond, azt megteszem” – mondta.

Egy héttel később Jo-Anna beszélt Weimar toborzásért felelős vezetőjével a nővéri képzésről, és elkezdett gondolkozni azon, hogy  Isten talán azt akarja, hogy ott tanuljon. Egy nagy akadály, azonban útját állta: a szülei csak az előleget tudták befizetni és az első három hónap tandíját.

Ezek után váratlan események sokasága kezdett kibontakozni.

Jo-Anna megpályázott egy három irányú ösztöndíjat, amelyben Weimar és Adventista Egyház Mountain View-i Egyázterülete, amely magába foglalja Nyugat Virginiát, valamit Jo-Anna helyi gyülekezetének (500$-os havi hozzájárulásával) összeadták a teljes tandíjat. Aztán - miközben segédkezett a helyi áradások károsultjainak azon a nyáron - Jo-Anna kapcsolatba került adventista orvosok egy csoportjával, akik megígérték, hogy havi 500 dollárral támogatják a tanulmányait.

Jo-Anna 1800 dollárt gyűjtött még össze a család barátainak jóvoltából, és a Weimar is kiegészítette az összeget saját ösztöndíjával.

Isten válaszolt az imáira, és Jo-Annánnak most már elég pénze volt a beiratkozáshoz. Ősz elején elrepült Weimarba, hogy megkezdje tanulmányait.

Habár eleinte szörnyen hiányzott a családja, a felismerés, hogy Isten akaratának engedelmeskedik, erőt adott neki ahhoz is, hogy heti 25 órát dolgozzon költségei kiegészítéséért.

Jo-Anna, aki most 19 éves, csodával határos módon adósságmentesen fejezte be az első évét, és egész nyáron gyerekekre vigyázott és minden adódó alkalmi munkát elvállalt, hogy pénzt gyűjtsön a következő évre.

A múlt évhez hasonlóan, még mindig nem tudja, hogyan fogja fizetni a tandíját, de nem aggódik. Kedvenc bibliai igéjére támaszkodik: „... meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára.”


Andrew McChesney az Adventist Mission szerkesztője. Ezt a történetet rövidítve, engedéllyel közöltük. Az eredeti írás teljes terjedelmében itt olvasható angol nyelven: https://www.adventistmission.org/she-wanted-to-go-to-community-college-god-had-other-plans

2017. szeptember 12., kedd

Heti imacélok - szeptember 10-17. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK

Sürgős: Kérünk, imádkozzatok azokért, akik az Irma, Jose és Katia hurrikánok útvonalán élnek. Imádkozzatok azokért, akiket a közelmúltban a Harvey hurrikán érintett!
Heti imacélok
Fókuszban a Dél-amerikai Divízió (SAD)
(szeptember 10-17.)

Tények röviden a SAD-ról: A Dél-amerikai Divízió (SAD) nyolc országban koordinálja a munkát: Brazíliában, Argentínában, Uruguayban, Paraguayban, Peruban, Bolíviában és Ecuadorban. Ezen a területen 320 millió ember él, a divíziónak 2,4 millió tagja van 27 000 gyülekezetben és szórványban. 

·      Imakérés: Imádkozzunk a hetednapi adventista vezető gárdáért: Erton Carlos Kohler elnökért, Edward Heidinger Zevallos titkárért és Marlon de Souza Lopes kincstárnokért.  Azért is imádkozzunk, hogy a Szentlélek kiáradjon az uniók és egyházterületek vezetőire is, ahogyan vezetési szolgálatukat végzik!  
·      Imakérés: Imádkozzunk azért az 5 000 lelkészért, akik ezen divízió területén dolgoznak, hogy bátran hirdessék az igazságot és erősen álljanak a próbák közepette!
·      Imakérés: Imádkozzunk az adventista oktatási rendszerért a divízió területén! 320 000 diák iratkozott be 888 iskolánkba, középiskolánkba és egyetemünkre. Imádkozzunk azért, hogy ezek a fiatalok meghallják Jézus hívását, és ajánlják fel életüket és képességeiket Neki.  
·       Imakérés: Imádkozzunk a divízió területén élő fiatalokért és fiatal felnőttekért. A tagság 60%-a 35 év alatti. Ez a divízió fiatal és dinamikus tagsággal rendelkezik. Imádkozzunk azért, hogy úgy az idősek, mint a fiatalok kivegyék részület a személyes missziószolgálatban.  
·       Imakérés: Imádkozzunk a divízió médiaosztályának 500 alkalmazottjáért, akik TV, rádió és internetes műsorokat készítenek. A médiaközpont erősen összpontosít arra, hogy a kommunikációs eszközöket hatékonyan alkalmazzák az evangélium hirdetésében. Imádkozzunk azért, hogy sokakat elérjünk a megváltás örömüzenetével ezen szolgálat által.
Magyar imacélok:
·       Imakérés: Imádkozzunk a Ki a sótartóból Missziótalálkozó közelgő alkalmáért, amelyet 2017. október 28-ra tervezünk Debrecenbe. Fő előadó: Szabó László.

·       Imakérés: Imádkozzunk az ősszel kezdődő missziós tevékenységekért. A nyári szünet után újra indulnak a Bibliai szabadegyetemek, a Reformáció 500. évfordulója kapcsán tervezett missziós programok, evangelizációk, bibliaklubok.

·       Imakérés: Imádkozzunk a meglévő és induló Befolyásközpontokért (Debrecen, Miskolc)

Ima kerítésért a paradicsomjaim köré
- írta: Danhugh Gordon lelkész
Szeretek növényeket ültetni és aztán figyelni, ahogyan növeksznek. Legutóbb kínai káposztával ültettem tele a kertet. A növények (kb. 50 db) gyorsan növekedtek, szépek és egészségesen voltak.

Nassauban élek a Bahamákon, ahol sok a patkány. Az egyik nap észrevettem egy patkányt a kertben és siettem elkergetni. Eltűnt a bokrok közök, de egy óra múlva visszajött, mégpedig több társával együtt. Köveket dobáltam, hogy elriasszam őket, de amikor egy néhány óra múlva visszatértem, öt vagy hat volt ott és a növényeimet ették. A helyzet egyre reménytelenebb lett. A növények úgy vonzották a patkányokat, ahogyan el sem tudtam képzelni; kedvelték a kínai káposztát. Csapdákat helyeztem el és mérget tettem ki, de ez sem segített. Annyira elcsüggedtem! Eldöntöttem, hogy többet semmit sem ültetek.

Eltelt egy néhány hónap és én nagyon vágytam a friss zöldségre. Ültettem néhány paradicsompalántát. A növények gyorsan növekedtek és meg is jelent néhány paradicsom rajtuk. Büszke voltam rájuk, ahogyan növekedtek. Terveztem, hogy két hétre elutazom, pont abban az időben, amikor a paradicsomok érni kezdte. Patkányok hangját hallottam a közeli bokrokban, ezért kitettem egy kis mérget.

Azon a reggelen, amelyen készültem elutazni, indíttatást éreztem, hogy keljek fel korábban és nézzem meg a paradicsomokat.

Annyira kiborultam! Egy fél tucat félig megrágott zöld paradicsom lógott a növényeken. A patkányok visszajöttek. Két hétre készültem elmenni; biztos voltam benne, hogy mire visszajövök, mindet megeszik. Mit tegyek?

Egy ötletem támadt. Elmentem a paradicsomültetvény egyik sarkába és a kezemmel bizonyos mozdulatokat tettem, mintha kijelöltem volna a kert határát. Elmentem a másik sarokba, és megismételtem ugyanezt. Miután úgy tettem, mintha kijelöltem volna mind a négy oldalát a kertnek, térdre borultam és imádkoztam.

„Drága Istenem, olyan keményen dolgoztam ezekért a paradicsomokért, és most a patkányok elpocsékolják az egészet. Nincs kerítés, hogy a patkányokat távol tartsam. Az előbb képzeletben kijelöltem a kert határait, és kérlek, hogy védd meg a paradicsomjaimat, és tartsd távol a patkányokat, míg én távol leszek.”

Amikor két hét után hazaértem, nagyon kíváncsi voltam, hogy mi lett az imám eredménye. Ahogy a kert felé közeledtem, teljesen lenyűgözött az, amit Isten tett. Ott és akkor térdre borultam és kiöntöttem a szívem háláját Istennek.

A növények rakva voltak érett és félig érett paradicsomokkal. Egyetlen egybe sem haraptak bele vagy ették meg. Hazatérésem után heteken át tartott a láthatatlan kerítés, és én gazdag paradicsom termést arattam. Olyan jó az Isten; még a paradicsomjaimmal is törődik!   

2017. szeptember 6., szerda

Heti imacélok - szeptember 3-10. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK

Heti imacélok  
(szeptember 3-10.)

Dióhéjban az ESD-ről: Az Euro-ázsiai Divízió egy hatalmas terület, melyen belül 13 ország található: Afganisztán, Örményország, Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Grúzia, Kazahsztán, Kirgizisztán, Moldovai Köztársaság, Orosz Föderáció, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Ukrajna és Üzbegisztán. Tagjaink száma elenyésző (113 000), ha összevetjük a térség népességével (320 millió).

A megkeresztelt tagok 95%-a az 1990-ben tartott nagy evangélizációs mozgalom során csatlakozott az egyházhoz. Elkötelezettségük az Úr iránt nyilvánvaló, viszont szükségük van arra, hogy a nyilvános események helyett, megtanulják, hogyan kell személyesen bizonyságot tenni. A nagyobb evangélizásiós események szervezése egyre nagyobb kihívás.

·      Imakérés: Kérlek, imádkozzatok a divízió vezetőiért: Mihail F. Kaminszkij, elnök; Viktor V. Alekszejenko, titkár; és Brent B. Burdick, pénztáros. Emellett imádkozzunk az uniók és egyházterületek vezetőiért, valamint az ESD helyi lelkészeiért.
·      Imakérés: Imádkozzunk azért, hogy az ottani gyülekezeti tagok felbátorodjanak, és különböző új módszerekkel tudják megosztani az evangéliumot szomszédaikkal, barátaikkal, munkatársaikkal és a körülöttük élő emberekkel.
·      Imakérés: Imádkozzunk új imaházakért, mert erre most nagyon nagy szükség van. A legnagyobb gyülekezetek gyakran tartják az istentiszteleteket bérelt épületekben. Az új törvények, viszont korlátozzák ezt a tevékenységet.
·      Imakérés: Imádkozzunk jó egyházi iskolákért tagjaink számára. Az egész divízió területén csupán 30 egyházi iskola található, és így sok fiatal elhagyja az egyházat.
·      Imakérés: Imádkozzunk az újonnan megkeresztelt tagokért, akik a Teljes Tagbevonás a Gyülekezetbe események során tértek meg Moldovában, Ukrajnában és Grúziában. Imádkozzunk továbbra is azért, hogy az evangélium terjedjen a még meg nem tért emberek között, akik a 10/40-es ablak területén élnek.
Magyar imacélok:
·       Imakérés: Imádkozzunk a Ki a sótartóból Missziótalálkozó közelgő alkalmáért, amelyet 2017. október 28-ra tervezünk Debrecenbe. Fő előadó: Szabó László

·       Imakérés: Imádkozzunk az ősszel kezdődő missziós tevékenységekért. A nyári szünet után újra indulnak a Bibliai szabadegyetemek, a Reformáció 500. évfordulója kapcsán tervezett missziós programok, evangelizációk, bibliaklubok.

·       Imakérés: Imádkozzunk a meglévő és induló Befolyásközpontokért (Debrecen, Miskolc)

Az imakör, mely teljes körré zárult – írta: Elizabeth Fresse
Pár évvel ezelőtt, az egyik hölgy a gyülekezetünkből megkért, hogy imádkozzak a lányáért, főleg az ő biztonságáért és az életben hozott döntéseiért. Arra is megkért, hogy az unokáiért imádkozzak, akikre hatással van az anyjuk rossz döntésképessége. Szeretek imádkozni, és szeretek másokért imádkozni. Mint lelkészfeleség, igyekszem mindig imádkozni azokért a problémákért, amiket elmondanak nekem. Néha nagyon nehéz lépést tartania a sok imakéréssel. Egy dolog van, amit próbálok gyakorolni, hogy felajánlom ott helyben, hogy mondok egy rövid imát, ahelyett, hogy elsétálok azzal az üres ígérettel, hogy „Majd imádkozom érted”. Emellett viszont arról is meggyőződtem, hogy saját növekedésem és másoké érdekében néha jó kitartani egy ember mellett, és addig imádkozni vele, amíg meg nem látjuk Isten válaszát imáinkra.

Arra éreztem késztetést, hogy tovább imádkozzak ezért a hölgyért, mint egy különleges küldetésért. Elmondtam ennek a nőnek, hogy szeretnék hosszú távon imádkozni vele a lányáért – miközben teljesen tudatában voltam annak, hogy ez akár éveket is jelenthet. Őt nagyon megérintette ez a dolog. Elkezdtünk imádkozni minden szombat este a délutáni istentisztelet után. Később áttértünk a hetenkénti reggeli telefonhívásokra. Sok jelét láttuk annak, hogy Isten dolgozik, viszont az érdekes része nekem az volt, ahogy láttam a változást, ami végbement a barátnőmben. Fokozatosan és természetes módon áttértünk arra, hogy már nem csak a lányáért imádkoztunk kizárólag, hanem egymásért is. Mindkettőnk számára hatalmas áldás volt ez. A barátnőm saját életében is változásokat hozott. Olyan lépéseket tett meg az egészséges és teljes élet felé, melyek eredménye képen sokkal jobban érzi magát fizikailag. Nem tudok másra gondolni, minthogy ez mind abból következett, hogy szándékosan a Jézussal való kapcsolatra koncentrált, hiszen a egészség konkrétan nem is szerepelt az imáinkban.

Ami izgalmas számomra, az az, ahogyan az imakörünk egy teljes körré zárult. Talán azt kérdezed, mit is értek ez alatt.
Nemrég a férjem elfogadott egy új lelkészi állást egy másik államban, ezért elkezdtünk készülődni a költözésre. A barátságom és a közös imádságunk a barátnőmmel folytatódni fog, de emellett más is elkezdődött. Egy szombat délutáni istentiszteleten egy másik tag is megkért, hogy imádkozzak a családjáért. Ugyanazzal a kétségbeeséssel fordultak hozzám, mint amikor a barátnőm megkért, hogy imádkozzak a lányáért. Épp el voltam foglalva valamivel, de észrevettem a helyiség másik végéből, hogy az imatársam és ez az új hölgy csendesen beszélgettek és imádkoztak. Hatalmas áldás volt látni, ahogy az imaszolgálat köre bezárul és újjászületik. Tudom, hogy ez nem lesz egy egyedülálló eset. Isten válaszolni szeretne imáinkra, de ennél jobban szeretne megváltoztatni minket, növekedésnek indítani, és használni arra, hogy hatással legyünk a világunkra. Boldogan hagyom így el a gyülekezetet – látva azt, hogy akiket szeretek, azokat a praktikus dolgokat gyakorolják, melyek Jézus lábainál tartják majd őket.

Így téged is erre hívlak: Imádkoznál valakivel a mai napon? És ha igazán készen állsz egy kalandra, kérdezd meg Istent, kit szán számodra, akiért hosszú távon imádkozhatsz! Ez meg fogja változtatni az életedet! Az enyémet is megváltoztatta.

2017. augusztus 29., kedd

Heti imacélok - augusztus 27- szeptember 3. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK

Heti imacélok
Fókuszban az Észak-Ázsia Csendes-Óceáni Divízió (NSD)
(augusztus 27- szeptember 3.)

Tények röviden a NSD-ről: Az Észak-Ázsia Csendes-Óceáni Divízióhoz tartozik Kína, Mongólia, Tajvan, Észak-Korea, és Dél-Korea.    Ez földünk legnépesebb Divíziója a maga 1.6 milliárd lakosával. A lakosság körülbelül 3%-a keresztény. A fennmaradó 97% buddhista, sintoista, muzulmán, a sámánizmus követője és ateista. Az adventista tagság az NSD-ben kb. 700.000. Az adventisták aránya a nem adventistákhoz 1 a 2.200-hoz. Ez a nagy terület jelentős missziós kihívásokkal szolgál.

·      Imakérés: Imádkozzunk Jairyong Lee elnök testvérért, Yutaka Inada titkárért, Paul Sung Sub Song segédtitkárért, German A. Lust kincstárnokért és Dong Jin Lyu segédkincstárnokért, hogy legyen bölcsességük vezetni ezt a nehéz területet!  
·      Imakérés: Imádkozzunk azért, hogy az egyház vezetői és a gyülekezeti tagok együtt tudjanak munkálkodni a Hármas angyali üzenet hirdetésében az el nem ért millióknak ezen a területen!
·      Imakérés: Imádkozzunk azért, hogy a gyülekezeti tagoknak legyen bátorságuk erősen megállni hitükben, az üldözések ellenére is, amellyel sokszor szembesülnek a család, barátok, vagy a hatalom részéről a különböző régiókban!
·       Imakérés: Imádkozzunk azért, hogy a Szentlélek kiáradjon és ajtók nyíljanak meg az eddig el nem ért sötét területeken, mint Észak-Korea.
·       Imakérés: Imádkozzunk a fiatalokért, hogy tűzbe jöjjenek a misszióban, és a nagy evangelizációs kampányért, amelyet Japánban terveznek 2018-ra!
Magyar imacélok:
·       Imakérés: Imádkozzunk a Ki a sótartóból Missziótalálkozó közelgő alkalmáért, amelyet 2017. október 28-ra tervezünk Debrecenbe. Fő előadó: Szabó László

·       Imakérés: Imádkozzunk az ősszel kezdődő missziós tevékenységekért. A nyári szünet után újra indulnak a Bibliai szabadegyetemek, a Reformáció 500. évfordulója kapcsán tervezett missziós programok, evangelizációk, bibliaklubok.

·       Imakérés: Imádkozzunk a meglévő és induló Befolyásközpontokért (Debrecen, Miskolc) 

Egy mongol fiú rájön arra, hogy Isten válaszol az imákra
- írta: Andrew McChesney

Amikor Iveel Namjildorj öt éves volt, Mongóliából a Fülöp-szigetekre költözött. Édesapjának, aki hetednapi adventista lelkész, továbbtanulás céljából a Fülöp-szigeteki adventista egyetemre kellett jelentkezni, így magával vitte családját is. Iveel-t szintén beíratták az eső osztályba.

Az iskola nehéz feladatnak tűnt Iveel számára, aki nem beszélt angolul és nehezen tudott kommunikálni az osztálytársaival. A többi fiú kötekedett vele és bántotta iskola után, amikor a buszra vártak.

„Te semmit sem tudsz” – mondta neki az egyik fiú.

„Írni sem tudsz” – mondta a másik – „menj az óvodába!”

Mikor ezt hallotta, Iveel visszarohant az iskolába és elbújt az osztályterem ajtaja mögé. Nem akart sírni a többi gyerek előtt.

Minden nap, amikor hazaért, édesanyja megkérdezte, hogy mi volt az iskolában.

Iveel nem akarta, hogy édesanyja aggódjon, ezért nem mondta el az igazságot.

„Az iskolában? Minden jó volt” – válaszolta mindig.

Este, amikor lefeküdt, le akart térdelni és imádkozni Istenhez, hogy segítse meg őt az iskolában. Viszont félt attól, ha az édesanyja meglátja, hogy imádkozik, meg fogja kérdezni tőle, hogy mit kért Istentől. Nem akarta, hogy édesanyja aggódjon, ezért az éjszaka közepén felkelt, amikor a szülei mélyen aludtak és csendben imádkozott Istenhez.

„Kérlek, add, hogy a gyerekek kedvesek legyenek hozzám, hogy barátok lehessünk” – mondta, „és segíts meg, hogy egy másik iskolába mehessek.”

Iveel néhány hónapig minden éjjel imádkozott. Aztán a szülei hirtelen eldöntötték, hogy egy másik iskolába küldik. A gyerekek az új iskolában kedvesek voltak hozzá, és segítették őt, hogy megtanuljon angolul. Amikor focizás közben megsérült a lába, a többi fiú segítette, hogy haza tudjon menni.

Iveel egy interjúban azt mondta, hogy boldog és hálás, amiért Isten meghallgatta az imáit, hogy egy másik iskolába járjon.

Aztán egy napon Iveel régi iskolájának igazgatója meghívta őt egy iskolai partira. Iveel egy kicsit izgult, hogy látni fogja régi osztálytársait, akik durván bántak vele. De, amikor elment a partira, a gyerekek játszottak vele és nagyon jól telt az együtt töltött idő. Azt mondta, hogy Isten azt az imáját is meghallgatta, hogy a régi osztálytársai legyenek a barátai.

Iveel most ötödikes, és hazájában, Mongóliában  az egyetlen adventista általános iskolába jár. Viszont soha nem felejti el azt, ahogyan Isten meghallgatta imáit. Azelőtt, hogy az iskolai problémáiért imádkozott volna, semmit sem kért Istentől, és azon is eltűnődött, hogy Isten egyáltalán létezik e.

„Minden szombaton eljártam a gyülekezetbe, de azon gondolkodtam, hogyan teremthette meg Isten a világot csupán a szavával” – mondta Iveel. „Miután meghallgatta imáimat, hiszem, hogy létezik.”

Andrew McChesney az Adventist Mission magazin szerkesztője 

2017. augusztus 21., hétfő

Heti imacélok - augusztus 20-27. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK

Heti imacélok
Fókuszban az Észak-amerikai Divízió (NAD)
(augusztus 20-27.)

Tények röviden a NAD-ról: Az Észak-amerikai Divízióhoz tartozik Bermuda, Kanada, Guam és Mikronézia, valamint az Egyesült Államok.    A divízió területén az adventista gyülekezeti tagok száma 1,2 millió, akik a világ minden fő kulturális és etnikai csoportját képviselik. A gyülekezetek száma több mint 6000.

Habár az Észak-amerikai Divízió volt a Hetednapi Adventista Egyház bölcsője, mégsem ismerték el divízióként 1985-ig. Több mint 150 éven keresztül vitte előre az egyház misszióját világszerte, hiszen mintegy 200 országban terjesztette az adventi üzenetet.
·      Imakérés: Imádkozzunk Dan Jackson elnök testvérért, Alexander Bryant titkárért és Thomas Evans kincstárnokért. Könyörögjünk az uniók, az egyházterületek vezetőiért és a helyi gyülekezetek lelkészeiért, hogy az evangélium gyorsan terjedjen a divízió területén!  
·      Imakérés: Imádkozzunk azért, hogy sokan jussanak el Krisztus megismerésére a NAD területén található 60 kórházon, 1200 iskolán, 15 egyetemen és az ott dolgozó munkatársakon keresztül!
·      Imakérés: Nemrégiben az USA Today azt írta a Hetednapi Adventista Egyházról, hogy Észak-Amerikában etnikai szempontból ez a legszínesebb egyház. Imádkozzunk azért, hogy a sokszínűség ellenére egység legyen az Észak-amerikai Divízióban és a gyülekezetekben!
·       Imakérés: Imádkozzunk gyülekezeti tagjainkért Guam szigetén és Mikronéziában, hogy Isten adjon nekik békét, erőt és biztonságot, valamint tartsa vissza a háború szeleit! (A nyilatkozat teljes szövege angolul az Észak-amerikai Divízió honlapján található.  ( Itt olvasható a nyilatkozat.)
·       Imakérés: Imádkozzunk az Észak-amerikai Divízió fiataljaiért! Kérjük, hogy Isten országát és az ő igazságát keressék először! Imádkozzunk, hogy ne engedjék szívükbe az őket körülvevő szekularizmus hatását, hanem legyenek inkább tisztán ragyogó fénysugarak kortársaik számára, és aktívan hirdessék Jézus Krisztus második visszajövetelét!
·       Imakérés: Imádkozzunk azért, hogy a NAD területén élő gyülekezeti tagok mindegyike tevékenyen vegyen részt Isten utolsó nagy evangelizációs munkájában a Föld bolygón! Imádkozzunk, hogy valóra váljon a Teljes tagbevonás Észak-Amerikában úgy a fiatalok, mint a felnőttek körében!
Magyar imacélok:
·       Imakérés: Imádkozzunk a Ki a sótartóból Missziótalálkozó közelgő alkalmáért, amelyet 2017. október 28-ra tervezünk Debrecenbe. Fő előadó Szabó László

·       Imakérés: Imádkozzunk az ősszel kezdődő missziós tevékenységekért. A nyári szünet után újra indulnak a Bibliai szabadegyetemek, a Reformáció 500. évfordulója kapcsán tervezett missziós programok, evangélizációk, bibliaklubok.

·       Imakérés: Imádkozzunk a meglévő és induló Befolyásközpontokért (Debrecen, Miskolc)

Hogyan lakott jól száz ember négy tepsi lasagnából a gyülekezetemben?
- írta: Christina Osborn
Tegnap én ettem meg a csoda-lasagna utolsó darabját. Hadd meséljem el részletesebben a történetet!

Egy barátunk halotti torára készítettük tervet, és azt mondták nekem, hogy mivel mások viszik a lasagnát és egyéb főtt ételeket, én csak süteménnyel készüljek. Persze a biztonság kedvéért rákérdeztem a férjemre, Nicholas Osborn lelkészre, és ő is megerősítette: csak süteményt kell vinnem.

Amikor megérkeztünk a gyülekezetbe, három asszony szorgoskodott ott: Jean Shaver, Valena Stulzman és Lois Roggow. Lois sütötte a lasagnát: három nagy tepsivel, és egy kisebbel. Sok-sok desszertet láttam az asztalon és egy kevés kenyeret, de semmi többet. Egy pillanat alatt felmértük a helyzetet: valami félreértés történhetett.

Két asszony elszaladt a boltba, hogy gyümölcslevet és salátát vegyenek. Ketten pedig nekiálltunk kenyeret kenni, hogy melegszendvicset készítsünk. Óvatosan kilestem az ajtón, hogy megszámoljam a vendégeket: 80, 90, 100, aztán abba is hagytam a számolást. Világos, hogy túl kevés a lasagna, még ha a vendégek fele marad is ott ebédre.

Amikor a másik két asszony visszajött, mondtam nekik, hogy most pontosan olyan csodára van szükségünk, mint amilyen az öt kenyér és két hal esetében történt. Gyorsan körbeálltunk, és buzgón imádkoztunk, hogy az Úr tegye meg ezt a csodát a lasagnáért.

A szertartás végeztével az emberek lassanként besorakoztak az ebédlőbe. Hamarosan elfoglaltak minden széket, amit az asztalok köré elhelyeztünk, szám szerint 87-et. Elmondtuk az imát, majd nekiláttunk az étel kiosztásának. A tányérra kerülő adagok hatalmasnak tűntek nekem, ezért odasúgtam a testvérnőknek, hogy kisebb adagokat mérjenek. Szót is fogadtak, de a tányérokon továbbra is óriási lasagna-halmokat láttam.

Amikor az utolsó tepsinél tartottunk, felnéztünk az éhes emberek sorára, ami még mindig ott kígyózott az üres tepsik előtt. Az egyik asszony azt mondta, ő elmegy a konyhába, hogy utoljára megnézze, nem maradt-e még étel. Legnagyobb megdöbbenésünkre egy nagy tepsivel jött vissza, ami tele volt lasagnával!

Megállapítottam, hogy még legalább 35 ember várakozik éhesen, nem számolva azokat, akik úgy döntöttek, egyáltalán nem esznek. Újra imádkoztunk az Úrhoz, hogy sokasítsa meg a lasagnát.

Az utolsó tepsiből jókora adagokat mértünk ki a tányérokra. Aztán hirtelen csak azt láttuk, hogy mindenki ül és eszik. Belekukkantottam a tepsibe, és csodálkozva láttam, hogy egyharmada még mindig tele van. Hogy lehet ez? Ó, én kicsinyhitű! Sokkolt, aminek a szemtanúja lehettem: valódi csoda történt!

Később, amikor már mindenki jóllakott, az egyik asszony megkérdezte, haza szeretném-e vinni a maradék lasagnát. Hogy? A maradékot? Igen, a maradékot - válaszolta ő.

A vendégek távozása után újra körbeálltunk a konyhában, megfogtuk egymás kezét, hálaimát mondtunk, és sugárzó arccal énekeltünk. Habár be kell vallanom, nekem elcsuklott a hangom közben...

Aztán eljött a tegnapi nap. Nagy rohanásban voltam, beugrottam hát a konyhába, mert úgy éreztem, menten elájulok az éhségtől. Kinyitom a hűtőt, és mit pillantok meg először? A csoda-lasagnát, amit maga az Isten keze érintett és szaporított meg annyira, hogy a maradékot még haza is hozhattam.

Christina (Potter) Osborn a lelkész, Nicholas Osborn felesége. Dél-Dakotában, a Hurley, Mitchell, Platte és Yankton gyülekezetekben szolgálnak, a Dakota Egyházterület legnagyobb körzetében. 

2017. augusztus 14., hétfő

Heti imacélok - augusztus 13-20. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK

Heti imacélok
Fókuszban a Kelet-közép-afrikai Divízió (ECD)  
(augusztus 13-20.)

Tények röviden az ECD-ről: A Kelet-közép-afrikai Divízió 11 országot foglal magába: Burundi, Etiópia Eritrea, Dzsibuti, Kenya, Tanzánia, Uganda, Kongói Demokratikus Köztársaság, Dél-Szudán, Ruanda és Szomália. Ezekben az országokban körülbelül 400 millió ember él. A Hetednapi Adventista Egyháznak körülbelül 3,3 millió tagja van ebben a régióban.  
·      Imakérés: Imádkozzunk Blasious M. Ruguri divízióelnök testvérért, Alain G. Coralie titkárért és Jerome Habimana kincstárnokért. Könyörögjünk az uniók, az egyházterületek vezetőiért és a helyi gyülekezetek lelkészeiért, akik az ECD területén dolgoznak!  
·      Imakérés: Imádkozzunk a gyülekezeti tagokért, hogy teljes szívből keressék Krisztust! Imádkozzunk folyamatos megújulásért és reformációért a gyülekezetekben, otthonokban és iskolákban!
·      Imakérés: Imádkozzunk a divízió területén működő hét egyetemért, és az Adventist University of Africa Graduate School elnevezésű intézményért, ami az egész afrikai kontinenst szolgálja. Emlékezzünk meg imáinkban a Maxwell Adventista Akadémiáról is! Ez igazi áldást jelentett sok fiatal számára. Afrikának minőségi adventista oktatásra és odaszentelt életű tanárokra van szüksége, éspedig sürgősen.    
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a divízió területén működő hét kórházért, amelyek emberek ezreinek nyújtanak segítséget egészségügyi problémáikban. Imádkozzunk, hogy az ott ápolt emberek közelebb kerüljenek Istenhez, mialatt ezekben a kórházakban és egészségügyi intézményekben tartózkodnak!
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok az egyház tagjaiért, hogy vegyenek részt a Teljes tagbevonásban és még sokan legyenek ott Isten országában munkájuk nyomán!

Magyar imacélok:
·       Imakérés: Imádkozzunk azért, hogy a nyár végéhez közeledve Isten nyissa meg a lehetősége ajtajait gyülekezeteink misszió munkája előtt, hogy hatékonyan végezhessük Istentől származó küldetésünket
·       Imakérés. Imádkozzunk a közelgő Ki a sótartóból missziós szombatért, amelynek előkészületei elkezdődtek. Helyszín Debrecen, előadó Szabó László.

Csodapénz a pénztárcámban
- írta: Andy Martinez
Az elmúlt néhány évben, amióta Istennek adtam a szívemet, folyamatosan tanít engem arra, hogy mit jelent imádkozni, bízni az ő hangjában, és hit által járni úgy, ahogyan még sosem tettem.

Csak pár szóban magamról: gyógymasszőr vagyok, de a közelmúltban sokat aggódtam az anyagiak miatt. Igyekeztem tehetősebb vendégkört szerezni, hogy elég pénzt keressek, s ki tudjam egyenlíteni a számláimat. Az üzlet kizárólag rólam szólt, és arról, hogy elég pénzem legyen. Isten azonban megváltoztatta az életszemléletemet, és segített, hogy átrendezzem a fontossági sorrendet. Az üzlettel és munkám eredményével egyaránt a szolgálatra kezdtem összpontosítani.  Ez radikális életmódváltoztatással járt. Most tanulom, mit jelent valóban hit által élni, mert a munkám során megkeresett pénz nagy részét egy egészségügyi és wellness klinika létrehozásába fektetem, amit szülőhazámban, Panamában építek.

Mivel én vezetem ezt a projektet Panamában, voltak, akik furcsállották, én magam miért nem voltam már öt éve ott. Így hát pár hete úgy döntöttem, a szabadságomat szülőhazámban fogom tölteni. Találtam is egy jutányos utazási ajánlatot 400 dollárért, amivel éltem is, és lefoglaltam az utat. Valami oknál fogva azonban nem voltam nyugodt, hogy én ezt a 400 dollárt nyaralásra akarom költeni. Imádkoztam, és megkérdeztem Istent, miért érzem ezt a nyugtalanságot. Úgy éreztem, a Szentlélek azt mondja nekem, hogy ezt az összeget is az épületbe kellene fektetnem, amit most alakíttatok át egészségügyi centrummá Panamában. Korábban már közel 36 000 dollárt vettem fel hitelre és költöttem a telek megvásárlására és az épületek átalakítására. Még mindig volt 4500 dollárnyi törlesztőrészletem az épületre, és az Úr azt a gondolatot adta, hogy ki kell fizetnem az adósságot, mielőtt vakációra mennék. Persze vitatkoztam egy sort az Istennel, mert úgy éreztem, hogy megérdemlem már a szabadságot, és nem akarok várni. Végül azonban engedelmeskedtem a Szentlélek hangjának, és töröltem a terveimet.

„Rendben van, Uram” – imádkoztam. „Odaadom ezt a 400 dollárt az építkezésre, de ez még nem elég az átalakításhoz, amin most dolgozunk. Igazából 700 dollárra van szükség a felső szint befejezéséhez. Mit kellene tennem? Ha valóban te indítottál a döntésre, hogy töröljem a szabadságomat és inkább az egészségügyi központra költsem a pénzt, akkor megerősítenél valahogyan ebben, és elküldenéd a maradék összeget az átalakításra?
Másnap, miután felvettem 400 dollárt a bankból, elmentem a Western Unionhoz, hogy átutaljam az összeget Panamába. A pénztárcámat viszont otthon hagytam, ezért haza kellett mennem érte. Otthon azt a késztetést éreztem, hogy számoljam át a bankból kapott összeget. Vitatkoztam egy kicsit Istennel, de újraszámoltam a pénzt. 400 dollár volt, ahogy vártam. „Most számold meg azt a pénzt, ami a tárcádban van!” – éreztem a Szentlélek késztetését. „De nekem nincs pénzem a tárcában! – szálltam vitába megint az Úrral. „Számold meg a tárcádban lévő pénzt!” – sürgetett még jobban a Szentlélek.

Kinyitottam a pénztárcát. Egy köteg pénzt találtam benne, ami korábban nem volt ott. Megszámoltam. Amikor hozzáadtam ahhoz, amit felvettem a bankból, pontosan 700 dollárt kaptam. Nem hittem a szememnek, és két órahosszáig sírva dicsőítettem az Urat a csodáért, amit tett értem. Megerősített döntésemben pontosan úgy, ahogyan kértem. Nem sokkal később a teljes fennmaradó összegről gondoskodott, és ki tudtam fizetni az adósságot.

Isten jó, de meg vagyok győződve arról, hogy nem igazán van szüksége a pénzünkre, hiszen be tud fektetni összegeket, sőt, pénzt is tud tömni a tárcákba. Neki valójában a szívünkre van szüksége! Neki adjuk a szívünket, hogy műve előre haladhasson?

Andy Martinez a montanai Springfield hetednapi adventista gyülekezet tagja, és sok öröme van abban, hogy imacsoportot vezet, imádkozik a barátaival és megosztja másokkal újabb és újabb tapasztalatait Isten jóságáról.